Ladataan kuvia...

Sisällöt ja materiaalit

Palautetta koulutuksista ja sisällöistä: 

"Sisällöt ja materiaalit ovat laajat ja sieltä on paljon ammennettavaa."

"Materiaali vaikuttaa helposti käyttöön otettavalta ja laadukkaalta."

"Kaikkien varhaiskasvattajien tulisi päästä näihin koulutuksiin."

"Metsäkoulutus- iltapäivä oli erittäin ihana ja antoisa."

"Materiaali antoi hienoja keinoja tunnetaitojen käsittelyyn."

"Läsnäolon ja keskittymisen merkitys (jäi päällimmäisenä mieleen koulutuksesta)."

"Odotan kovasti, että saamme salkun päiväkodille ja pääsemme hommiin."

"Lukuhanke yllätti monipuolisuudellaan, esim. toimintatavat erilaisissa ympäristöissä skeä oppimisen alueiden laaja soveltaminen."

"Kokonaisuudessa hanke näkyi työntekijälle erittäin ammattitaitoisella otteella hoidetulta. Hankkeen materiaali jää varmasti käyttöön ja näkyi myös perheille."

 

Sananjalkametsässä - tarinaseikkailut

Elämyksellisissä, monitaiteisissa ja moniaistisissa tarinaseikkailutuokioissa tarinoidaan ja taiteillaan sekä tutkitaan ja kuulostellaan metsää, sen puita ja olentoja ja siinä ohessa myös omaa itseä. Työpajoissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia luovia menetelmiä:

sanataidetta

laulupiirtämistä

sadutusta

kuvataidetta, draamaa, musiikkia, liikettä

mediataidetta

luovia tunnetaitomenetelmiä

Toiminnassa tärkeintä on tekemisen prosessi eli se, mitä esimerkiksi vuorovaikutuksessa tekemisen yhteydessä tapahtuu tai mitä lapsi tuokion aikana kokee. 

Sananjalkametsässä- toimintamallin on suunnitellut ja tuottanut hankekoordinaattori Leena Mela. 

Materiaalin mukaista toimintaa ovat vetäneet varhaiskasvatuksen pilottiyksiköissä hankekoordinaattori Leena Mela ja hankeavustaja Merli Morottaja. 

Sananjalkametsässä- tarinaseikkailupajoja pidettiin vuoden aikana Tuusulan esikoululaisille 62 kappaletta. Pajojen kesto oli 1-2 tuntia ja ne tavoittivat säännöllisesti 60 lasta ja 10 ammattikasvattajaa.

3- vuotiaiden ryhmissä tunnin mittaisia Sananjalkametsässä - pajoja pidettiin yhteensä 53 kappaletta ja niissä tavoitettiin säännöllisesti 55 lasta ja 12 ammattikasvattajaa.

Kadonneet kirjaimet ja syödyt sanat

Kadonneet kirjaimet ja syödyt sanat on pakohuonepelien logiikalla rakennettu alkuopetuksen oppilaille suunnattu peli. Pakopelissä lapset etsivät Sananjalkametsästä kadonneita sanoja ja oppivat samalla yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, kaveritaitoja sekä tunnetaitoja. 

Kadonneet kirjaimet ja syödyt sanat -toimintamallin on suunnitellut ja tuottanut hankekoordinaattori Leena Mela. 

Kadonneet kirjaimet ja syödyt sanat- pakopelejä järjestettiin kevään 2021 aikana 14 kappaletta ja ne tavoittivat 288 alkuopetuksen oppilasta sekä 35 ammattikasvattajaa. Yhden pelin kesto oli noin 2 tuntia. Peli sai erittäin paljon myönteistä palautetta niin opettajilta kuin oppilailtakin.

Polku Tarinaan

Polku Tarinaan kutsuu tarinoimaan, tutkimaan ja toimimaan yhdessä. Materiaali tukee varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetussuunnitelman keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Materiaalin tehtävät liittyvät monilukutaitoon, ympäristökasvatukseen, tunnetaitoihin ja Luma-taitoihin. 

Polku Tarinaan - materiaali on tuotettu Tuusulan ja Vantaan hankeyhteistyössä. Pedagogisen materiaalin ovat tuottaneet Leena Mela, Katri Hiekkala, Marika Latva-Kyyny sekä Heli Hemilä. Kuvittajana materiaalissa on toiminut kuvataiteilija Lykantropia.

Lue Mun kanssa - vanhempainiltamateriaali

 Lue mun kanssa on vanhemmille ja vanhempainilloissa käytettäväksi suunniteltu materiaali, joka koostuu nukkeanimaationa toteutetusta videosta ja diasarjasta. Lue mun kanssa materiaalin ovat tuottaneet yhteistyössä Tuusulan kunta, Vantaan kaupunki sekä Kirkkonummen kunta sekä kolme hanketta: 

- Tuusulan Eino & Leino - lukuhanke

- Vantaan Lukunen - Lumoudu lukemisesta - hanke

- Kirkkonummen Lue mun kanssa - lukuhanke

Sisällön ovat suunnitelleet ja tuottaneet Eveliina Lesola, Katri Hiekkala ja Leena Mela.

Nuket animaatioon on valmistanut Laura Kinnunen.

Tärkeänä yhteistyökumppanina on toiminut Vantaan Kulttuuritehdas Vernissan Tuomas Heimala sekä muu Vernissan väki. He ovat tarjonneet tilat animaation tekoon, auttaneet ja olleet mukana tekemisessä sekä mahdollistaneet tämän materiaalin teon. Iso kiitos! 


Vuorovaikutteiset lukuhetket

Eino & Leino hankkeen yksi toimintamalli on vuorovaikutteinen lukeminen. Hankeavustaja Merli on tarjonnut varhaiskasvatukseen pilottiyksiköiden 3- vuotiaiden ryhmiin vuorovaikutteisia lukuhetkiä

"Kun eräänä päivänä olin menossa Kaunon kanssa lukemaan lapsille, tapahtui jotain hassua. Automatkalla kirja oli hävinnyt salaperäisesti. Onneksi tarkkasilmäiset lapset löysivät kirjan. Mistäpä muualtakaan, kun kirjasyöpön masusta. Voi sitä Kaunoa, kun kaikkea höpsöä menee syömään."(Merli)

Vuorovaikutteiset lukuhetket on suunnitellut ja toteuttanut hankeavustaja Merli Morottaja. 

Lukuhetkiä pidettiin vuoden aikana 33 kappaletta ja ne tavoittivat säännöllisesti 58 lasta ja 18 ammattikasvattajaa.

Lukupenkit

Lukupenkit tunnistaa pinkistä "Lukupenkki"- tekstistä. Penkille voi istahtaa lukemaan tai vain pysähtyä hetkeksi kiireettömään läsnäoloon. Lukupenkin läheisyyteen Eino ja Leino ovat piilottaneet vinkkejä siitä, mistä voi hakea ilmaiseksi käyttöön kivaa luettavaa ja kuunneltavaa. QR-koodien takaa paljastuu myös vinkkejä siitä, miten voi tehdä itse vaikkapa kirjan, lehden tai sarjakuvan!

Lukupenkit on ideoinut ja toteuttanut hankekoordinaattori Leena Mela. 

 

Kirjapaketit perhetuville

Eino & Leino - lukuhanke lahjoitti kirjakassit kaikille Tuusulan perhetuville, Hyrylään, Kellokoskelle, Jokelaan ja Riihikallioon. 


Opettajien pedagogiset kahvilat keväällä 2021

Kevään 2021 aikana projektikoordinaattori osallistui neljän hankkeen pilotoinnissa mukana olleen varhaiskasvatusyksikön koko talon pedagogiseen kokoukseen:22.3., 16.4.,20.4. ja 3.6. Näissä tilaisuuksissa esiteltiin hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja sekä puhuttiin lukemisen merkityksestä. Pedagogiset kahvilat tavoittivat n. 40 ammattikasvattajaa.

Polku Tarinaan - pedagogiset kahvilat

Keväällä 2021 hanke järjesti yhdessä Vantaan Lukunen - Lumoudu lukemisesta hankkeen sekä Vantaan Kokeellinen oppimisympäristö goes metsä- hankkeen kanssa Polku Tarinaan- materiaaliin liittyviä pedagogisia kahviloita. Parin tunnin mittaiset pedagogiset kahvilat pidettiin: 

4.5.2021, 7.5.2021 ja 14.5.2021. Pedagogiset kahvilat tavoittivat n. 40 ammattikasvattajaa. 

Tuusulaviikon 2021 työpajat ja lukuriippumatot

Eino & Leino lukuhanke oli mukana Tuusula- viikon tapahtumissa. Hanke tuotti yhteensä 11 Sananjalkametsässä -työpajaa lapsille ja heidän vanhemmilleen. 19.7.2021 hankkeen työpajoja pidettiin Valopuistossa (Valkamapuisto) ja  20.7.2021 Notkopuistossa. 21.7. Einoa ja Leinoa saattoi tulla tapaamaan Riihikallion kuntoradalle. Työpajojen yhteyteen oli asetettu lukuriippumattoja ja ihanaa lastenkirjallisuutta, jota lapset ja vanhemmat tulivat lukemaan yhdessä! Yhteensä tapahtumat tavoittivat 38 lasta ja 23 vanhempaa. 

Lisää tapahtumista: 

Sananjalkametsässä - tarinaseikkailu Valkamanpuistossa (tuusula.fi)

Sananjalkametsässä - tarinaseikkailu Notkopuistossa (tuusula.fi)


Lasten Museojuhla

Eino & Leino - lukuhanke osallistui Tuusulan museoissa järjestettävään Lasten Museojuhlaan 4.9.2021. Einon ja Leinon kanssa lapset seikkailivat päivän aikana Erkkolassa. Pajoja pidettiin yhteensä seitsemän kappaletta ja niihin osallistui 18 lasta ja 10 aikuista. 

Lasten museojuhla Tuusulanjärven museoissa

Materiaaliesittelyt kirjaston henkilökunnalle

Keväällä 10.5.2021 hanke piti kirjaston henkilökunnalle tunnin mittaisen materiaaliesittelyn. Tämä tilaisuus tavoitti n. 20 kirjaston työtekijää. 

 

Opettajien koulutukset

Syksyllä 2021 opettajille suunnattuja koulutuspäiviä järjestetään yhteensä kuusi. 

Tiistaina 7.9.2021 pidetään kaikille avoin Teams- pedagoginen kahvila. Tähän koulutukseen voivat osallistua kirjaston henkilökunta, varhaiskasvatuksen opettajat sekä alkuopetuksen opettajat. Koulutuksessa esitellään hankkeen materiaalit ja teoriaa hankkeen toiminnan takana. Tämä koulutus tavoitti n. 17 ammattikasvattajaa. 

Teams-koulutuksena totetutettavien pedagogisten kahviloiden lisäksi hanke järjesti viisi metsässä toteutettavaa lähikoulutusta. Näiden koulutuspäivien aikana tutustuttiin hankkeen materiaaleihin ja teemoihin käytännössä. Koulutuksen tavoitteena oli innostaa ja ohjata opettajia hankkeessa käytettyjen menetelmien äärelle kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden kautta. Näihin koulutuksiin osallistui myös kirjaston henkilökuntaa ja koulutukset tavoittivat 27 henkilöä. 

21.9. klo: 12.30-15.30 /Kellokosken uimaranta/ Varhaiskasvatuksen opettajille suunnattu toiminnallinen lähikoulutus

23.9. klo: 12.30-15.30 / Jokelan Alhonlampi / Varhaiskasvatuksen opettajille suunnattu toiminnallinen lähikoulutus

29.9. klo: 12- 15.30 / Riihikallion kuntorata / Alkuopetuksen opettajille suunnattu toiminnallinen lähikoulutus

12.10. klo: 12.30-15.30 / Riihikallion kuntorata/ Varhaiskasvatuksen opettajille suunnattu toiminnallinen lähikoulutus

14.10.  klo: 12.30-15.30 / Riihikallion kuntorata/ Varhaiskasvatuksen opettajille suunnattu toiminnallinen lähikoulutus

Vanhemmille suunnattuja tilaisuuksia: 

28.10.2020 Kellokosken Isä- kerho, 20 lasta 10 aikuista

27.1.2021 Tulevien ekaluokkalaisten huoltaja-illassa 15 min. puheenvuoro, 90 osallistujaa.

28.1.2021 Tulevien ekaluokkalaisten huoltaja-illassa 15 min. puheenvuoro, 60 osallistujaa.