Sanataide

Sanataide on kielellä ja ajatuksilla leikittelyä, tutkimista, ihmettelyä ja havainnointia. Sanataidetta voi tehdä myös sanattomasti ja hyödyntää eri taiteenlajeja, kuten kuvataidetta, musiikkia tai kehollista ilmaisua. Pienten lasten voi olla helpompikin tarinoida ja kertoa, jos mukaan liitetään liikettä tai käsillä tekemistä, sillä liike aktivoi aivoja. "Motorinen toiminta voi helpottaa myös sellaisten lasten puheen tuottamista, joilla on syystä tai toisesta johtuvaa puheen kehityksen viivästymää (2)."

Taiteen kautta on usein helpompi tavoittaa asioita, joita on vaikea kuvailla tai ymmärtää. Taiteen tekeminen on hetki, joka voi luoda myös turvallisen viitekehysen omien pohdintojen, ajatusten ja tuntemusten ilmaisulle.

Oman tarinoinnin kautta lapsi tuo esille asioita itsestään sekä tavastaan, kuinka hän maailman ja elämän näkee. Tällöin aikuisen kannattaa olla tarkkaan kuulolla. "Tarinointi, riimittely, omalla kehitystasolla tapahtuva sanoilla leikittely ja tarinoiden kuuntelu valmistelevat lasta tutustumaan kirjaimiin ja edelleen lukemisen harjoitteluun (2)."

"Sanataiteen tarkoituksena on rohkaista jokaista päästämään mielikuvituksensa lentoon, käyttämään luovuuttaan ja löytämään tapansa ilmaista itseään (1)."

Lähteet: 

1: https://sanataideyhdistysrapina.com/sanataide/

2: Katariina Vuori: Tarinataikurit - Sanataideharjoituksia lapsille, Lasten keskus, 2020.