Tarinoinnin tapoja, kuvittelun keinoja

Jokainen lapsi kaipaa tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Omien tarinoiden ja kertomisen kautta lapsella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja nostaa esille itselle merkityksellisiä asioita. 

Kertomuksen maailma on lapsen oma. Omien tarinoiden tuottaminen ja itse kertominen kehittää lapsen kieltä ja mielikuvitusta. Oman lehden, kuvakirjan tai tarinoiden tuottaminen itse ja yhdessä tukee lapsen luovaa ajattelua, yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. On tärkeää, että lapsi voi kokeilla erilaisia tuottamisen tapoja ja tutkia, käyttää ja luoda sisältöjä erilaisissa, myös digitaalisissa ympäristöissä. Tälle sivulle on koottu linkkejä hyviin työkaluihin ja menetelmiin, jotka ovat käytössä myös hankkeen toiminnassa. 

Näin voit tukea lapsen lukemista: 

-       Lue lapselle ääneen, vielä silloinkin kun hän osaa jo itse lukea.

-       Tarjoa lapselle lukemisen malli ja säännöllisiä lukuhetkiä.

-       Keskustelkaa lukemastanne, keksikää vaihtoehtoisia loppuja ja omia tarinoita.

-       Kertokaa tarinoita omasta päivästä tai viikon tapahtumista.

-       Hankkikaa kirjastokortti ja käykää yhdessä kirjastossa valitsemassa kirjoja.

-       Leikkikää ja hassutelkaa kirjaimilla ja sanoilla: riimitelkää, keksikää eri kirjaimilla alkavia sanoja.

-       Pohtikaa yhdessä sanojen merkityksiä.

-       Tutkikaa ja ihmetelkää maailmaa yhdessä. Monilukutaito kehittyy leikin, ihmettelyn ja 

        tutkimisen kautta vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa.       

-       Ruoki lapsen uteliaisuutta ja tartu hänen aloitteisiinsa.

-       Tarjoa lapselle lepoa, leikkiä ja omaa aikaasi.

-       Kannusta ja kiitä lastasi yrittämisestä.