Tarinallinen opetus

Eino ja Leino- hankkeessa tarinallisuus, omien tarinoiden tuottaminen sekä lapsen omien tarinoiden arvostaminen ovat keskeinen osa toimintaa. Omien tarinoiden kertominen ja kuulluksi tuleminen on tärkeää lapsen identiteetin rakentamisen ja itsetunnon kannalta.

Kielen ja tarinoiden kautta lapsi jäsentää maailmaa ja kokemuksiaan. Tarinointi ja kertominen lisäävät ymmärrystä elämää ja omia kokemuksia kohtaan. Tarinoiden avulla omaksutaan myös uusia asioita.

Maiju Kinossalolta ilmestyi marraskuussa kírja nimeltä Tarinoiden voima opetuksessa. Nettisivuillaan hän kirjoittaa näin:

"Ihminen on synnynnäisesti tarinallinen olento, joka elää ja muotoilee tarinoita joka päivä. Samalla ihminen etsii vastauksia identiteettiinsä eli siihen, kuka olen ja mitä kaikkea minusta voi tulla."

Tarinallinen opetus tukee erityisesti identiteetin rakentumista, laaja-alaista osaamista sekä merkityksellisten suhteiden synnyttämistä opetuksen keskiössä oleviin asiasisältöihin.

 

Lähteet:

(https://narratiivinenopetus.wordpress.com/)