Ajatusten alut ja juuret

Yksi varhaiskasvatuksen tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita. Ihmettely, kummastelu ja lapsen ajatusten ja huomioiden ääreen pysähtyminen avaa myös aikuiselle uusia mielenkiintoisia näkökulmia. Lapsen aloitteet ja omat tarinat ovat tärkeitä. Yhdessä pohtiminen, keskustelu ja kysymyksiin vastaaminen laajentaa lapsen ajattelua. Myös hassut ja uudet sanat ja niiden merkitykset mietityttävät lapsia. Sanojen alkuperät ja merkityssuhteet ovat kiinnostavia ja niitä ja ympäristöään lapsi tutkii leikin avulla. Myös sanoilla voi leikkiä ja sanojen avulla voi hassutella!

 

  •  Toiminnasta pyritään rakentamaan elämyksellistä ja mielikuvitusta ruokkivaa
  •  Korostetaan pysähtymisen ja kiireettömän läsnäolon merkitystä
  •  Innostetaan tutkimaan, ihmettelemään ja kokeilemaan
  •  Käytetään monimuotoisia tekstejä ja otetaan huomioon erilaisia tekstilajeja
  •  Lapset kohdataan sensitiivisesti lämpimän ja rakentavan vuorovaikutuksen periaatteiden mukaisesti
Hanke on tehnyt tiviistä yhteistyötä Vantaan Lukunen - Lumoudu lukemisesta- ja Kokeellinen oppiminen goes metsä- hankkeiden sekä Kirkkonummen Lue mun kanssa- lukuhankkeen kanssa. Lisäksi hankkeen aikana pidetään yhteyttä muihin lukukoordinaattoreihin valtakunnallisesti.