Monilukutaito

Miltä näyttää maailma kun sitä katsoo siili maasta käsin? Entä millaisen näkökulman tarjoaa puun oksa, jolta orava katselee maisemia? Asiat näyttävät aika erilaisilta sen mukaan, mistä suunnasta niitä katsoo.

Kirjojen ja tekstien lukeminen on ajatusten ja erilaisten maailmojen vuoropuhelua. Kirjat ovat portteja erilaisiin maailmoihin. Erilaisten tekstien ja ajatusten vuoropuhelu taas avartaa sitä, miten maailman näkee ja ymmärtää. Lukutaito ei suinkaan merkitse vain mekaanista lukutaitoa vaan siihen liittyy erilaisten tekstien tulkitsemista, tuottamista, tiedon käsittelyä ja valikoimista. Näitä taitoja kutsutaan nimellä monilukutaito.

Monilukutaito nojaa laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat olla monenmuotoisia, kuten puhuttuja, kirjoittuja, kuvallisia, symbolisia tai digitaalisia. Selvitäkseen arkielämästä täytyy kyetä käsittelemään yhtä monimuotoisempia tekstejä. Monilukutaito kehittyy leikin, ihmettelyn ja tutkimisen avulla vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa.

Monilukutaitoa opitaan ilolla- materiaaleissa lukutaidosta kirjoitetaan näin:

"Kirjallisuuden lukeminen ruokkii mielikuvitusta sekä kykyä katsoa, tulkita ja lukea myös ympäröivää todellisuutta. Kirjallisuus lainaa lukijalleen kokemushorisontteja ja kohtaloita, joihin samaistuttuaan voi nähdä omankin todellisuutensa toisin ja tarkemmin."

Lue lisää hankkeen nettisivuilta: Lukutaito on näkemistä.