Tietoa lukemisesta

Eino & Leino lukuhankkeen toiminta ja sisällöt pohjaavat tutkittuun tietoon. Hyviä lukemiseen liittyviä tutkimuksia ja lukemista edistäviä sivustoja on runsaasti. Hankkeen sivuille olen koottu tietoa niistä näkökulmista, jotka on koettu tärkeimmiksi. Lukeminen on moniulotteinen ja moniaistinen hetki, johon liittyy hetkessä läsnäolo, kirjan tuoksu ja tuntu, erilaisten näkökulmien hahmottaminen ja tiedon sulauttaminen omiin ajattelutapoihin. Lukeminen lisää tutkitusti hyvinvointia monella tavalla.

Näin voit tukea lapsen lukemista: 

-       Lue lapselle ääneen, vielä silloinkin kun hän osaa jo itse lukea.

-       Tarjoa lapselle lukemisen malli ja säännöllisiä lukuhetkiä.

-       Keskustelkaa lukemastanne, keksikää vaihtoehtoisia loppuja ja omia tarinoita.

-       Kertokaa tarinoita omasta päivästä tai viikon tapahtumista.

-       Hankkikaa kirjastokortti ja käykää yhdessä kirjastossa valitsemassa kirjoja.

-       Leikkikää ja hassutelkaa kirjaimilla ja sanoilla: riimitelkää, keksikää eri kirjaimilla alkavia sanoja.

-       Pohtikaa yhdessä sanojen merkityksiä.

-       Tutkikaa ja ihmetelkää maailmaa yhdessä. Monilukutaito kehittyy leikin, ihmettelyn ja 

        tutkimisen kautta vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa.       

-       Ruoki lapsen uteliaisuutta ja tartu hänen aloitteisiinsa.

-       Tarjoa lapselle lepoa, leikkiä ja omaa aikaasi.

-       Kannusta ja kiitä lastasi yrittämisestä.