Eino ja Leino

Eino & Leino on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vuoden mittainen 1.9.2020-31.10.2021 lukuhanke.

Toiminnan pohjana olivat VASU, OPS, Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmat sekä lukemisen merkitykseen liittyvät tutkimukset. Hankkeen nettisivuille on koottu tietoa sekä linkkejä lukemista edistäviin tahoihin. Hankkeen toiminta perustui tutkittuun tietoon.

Hankkeen kohderyhmänä olivat 3- vuotiaat, esikoululaiset ja alkuopetuksen oppilaat sekä heidän vanhempansa. Lisäksi hankkeen puitteissa tehtiin tiivistä yhteistyötä ammattikasvattajien ja kirjaston kanssa, heräteltiin keskustelua ja luotiin yhdessä toimivia malleja lukemiseen ja lasten omaan tuottamiseen sekä kartoitettiin lukemisen mahdollistavia hetkiä.

Hankkeen toiminnalla pyrittiin vastaamaan todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Yhdessä ammattikasvattajien kanssa pyrimme luomaan niitä keinoja ja tapoja, kuinka lukeminen, tarinointi, kielitietoisuus ja monilukutaito voisivat tulla osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa toimintaa, joka luo pohjaa lukemaan oppimiselle, tukee lasten kielitaidon kehittymistä, vahvistaa ajattelun kehittymistä ja ongelmanratkaisutaitoja ja herättää lasten kiinnostusta tekstiin ja kieleen. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on tukea lasten ja huoltajien yhteistä lukuharrastusta ja innostaa lapsia ja vanhempia lukemaan ja tarinoimaan yhdessä.

Lukeminen on moniulotteinen yhteinen hetki, jossa yhdessäolo ja aikuisen jakamaton huomio on hyvin tärkeää. Tarinan tapahtumista voi yhdessä keskustella ja peilata niitä omaan elämään ja kokemuksiin. Lasta on hyvä kannustaa myös omien tarinoiden tuottamiseen. Pysähdytään kuulemaan herkällä korvalla pienetkin tarinanalut, kannustetaan lapsia kertomaan lisää ja ollaan aidosti läsnä.

Jokainen kirja avaa ovia seikkailuihin, erilaisiin maailmoihin ja ajatuksiin. Tarinoiden ja niiden hahmojen kautta lukija voi kokea erilaisia tunteita, ajatuksia ja tilanteita. Tarinoiden kautta myös haastavia tunteita on mahdollista kohdata turvallisesti. Kirjallisuuden lukeminen ruokkii mielikuvitusta ja kehittää kykyä tutkia ja tulkita maailmaa. 

"Kielellä leikittely, nimeäminen sekä kuvaavien sanojen käyttäminen edistävät lasten kielellisen muistin ja sanavaraston kehittymistä. Kiireetön keskustelu ja lukeminen sekä tarinoiden kerronta tarjoavat mahdollisuuksia pohtia sanojen ja tekstien merkityksiä ja opetella uusia käsitteitä asiayhteyksissä."(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet)