Eino ja Leino

Eino & Leino on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vuoden mittainen lukuhanke. Toiminnan pohjana ovat VASU, OPS, Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmat sekä lukemisen merkitykseen liittyvät tutkimukset. Hankkeen nettisivuille kootaan tietoa sekä linkkejä lukemista edistäviin tahoihin. Hankkeen toiminta perustuu tutkittuun tietoon.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 3- vuotiaat, esikoululaiset ja alkuopetuksen oppilaat sekä heidän vanhempansa. Lisäksi hankkeen puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä ammattikasvattajien ja kirjaston kanssa, herätellään keskustelua ja luodaan yhdessä toimivia malleja lukemiseen ja lasten omaan tuottamiseen sekä kartoitetaan lukemisen mahdollistavia hetkiä.

Hankkeen toiminnalla pyritään vastaamaan todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Yhdessä ammattikasvattajien kanssa pyrimme luomaan niitä keinoja ja tapoja, kuinka lukeminen, tarinointi, kielitietoisuus ja monilukutaito voisivat tulla osaksi päiväkodin arkea.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintaa, joka luo pohjaa lukemaan oppimiselle, tukee lasten kielitaidon kehittymistä, vahvistaa ajattelun kehittymistä ja ongelmanratkaisutaitoja ja herättää lasten kiinnostusta tekstiin ja kieleen. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on tukea lasten ja huoltajien yhteistä lukuharrastusta ja innostaa lapsia ja vanhempia lukemaan ja tarinoimaan yhdessä.

"Kielellä leikittely, nimeäminen sekä kuvaavien sanojen käyttäminen edistävät lasten kielellisen muistin ja sanavaraston kehittymistä. Kiireetön keskustelu ja lukeminen sekä tarinoiden kerronta tarjoavat mahdollisuuksia pohtia sanojen ja tekstien merkityksiä ja opetella uusia käsitteitä asiayhteyksissä."(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet)