Lukeminen ja tunnetaidot

Tuusulan varhaiskasvatuksessa tämän vuoden teema on hyvinvoiva lapsi. Hyvinvointi koostuu monista eri osa-alueista ja liittyy ennen kaikkea eri osa-alueisiin liittyvien taitojen hallintaan. Hyvinvointi voidaankin nähdä joukkona taitoja, joita voidaan harjoitella tietoisesti. Myös tunnetaidot ovat taitoja, joita voi kehittää ja opetella myös yhdessä. Sosiaaliset taidot, tunnetaidot ja empatiataidot ovatkin niitä kaikista tärkeimpiä taitoja, joita voimme lapsillemme opettaa. Tunnetaidot ovat hyvinvointimme perusta. 

Lukeminen kehittää

  • tunnetaitoja
  • empatiaa
  • toisen ihmisen asemaan asettumista

Tarinoiden hahmojen kautta on mahdollista kokea ja käsitellä turvallisesti myös haastavia tunteita, kuten kiukkua, pelkoa tai häpeää. Haastavien kokemusten ja tunteiden käsittely on taito, jota voi tietoisesti opetella ja joka vaikuttaa hyvinvoinnin lisäksi myös oppimiseen. Haastavassa tilanteessa lapsi tarvitsee tuekseen turvallisen aikuisen, jonka kanssa tunteita voi kannatella ja sietää yhdessä.

Tärkeää on, että aikuinen viestittää kaikkien tunteiden olevan hyväksyttyjä, onhan jokaisella tunteella oma tärkeä tehtävänsä. Lue lisää perustunteista ja niiden tehtävistä Tunne & Taidan sivuilta.

Tunteiden koti on kehossa. Sen tietää myös Katri Kirkkopellon luoma Molli-otus:

"Tunteilla on monta eri kotia. Jotkut asuvat vatsassa, toiset hännänpäässä. On suuria tunteita. Ne tarvitsevat paljon tilaa. Pienet tunteet mahtuvat vaikka kulmakarvaan tai napaan."

Tämän vuoksi kaikenlainen liike vapauttaa tunteita. Liike voi olla tanssia, muovailua, puhetta tai maalaamista. Lapsi oppii tunnetaitoja vuorovaikutuksessa ja kokemusten kautta. Taitojen juurtuminen vaatii runsaasti toistoa. 

Lapsen itsetunnon tukeminen

"Usko lapseen. Nosta esiin ja puheeseen lapsen osaaminen, yrittäminen ja hyvyys. Tapahtui mitä tahansa, osoita että tästä selvitään. Luota lapseen ja hänen pärjäämiseensä ja parempien aikojen koittamiseen vaikeuksien keskelläkin! Ole läsnä lapsen arjessa. Itsetunnon haavoja ei havaitse, jollei ole paikalla ja kuulolla arjessa. Ole tavoitettavissa henkisesti ja fyysisesti!" Lue lisää Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe sivustolta.

"Erilaisissa tilanteissa ja eri henkilöiden kanssa lapselle kehittyy joustavia taitoja ja hänestä tulee entistä aktiivisemmin ympäristöön vaikuttava yksilö. Koko lapsuuden ajan vanhemmat ovat kuitenkin merkityksellisimpiä ihmisiä." Lue lisää MLL:n sivuilta.

"Lapsen itsetuntoa on tärkeää vahvistaa. Samalla kun lapsi kasvaa, myös hänen itsetuntonsa rakentuu. Se muuttuu koko ajan. Siihen voi vaikuttaa joka päivä, joka hetki ja aina uudestaan." Lue lisää Raisa Cacciatoren sivuilta.