Kerro satu tai juttu!

"Kun mä ajattelen aivoilla jotakin, niin sitten tulee suusta ulos puhetta, siinä on se satu. (Henri, 5 vuotta)"

Sadutus on Monika Riihelän keksimä ja Liisa Karlssonin kehittämä menetelmä, jossa lähtöajatuksena on se, että jokaisella ihmisellä on oma sisäinen tarinamaailmansa. Sadutuksen ideana on antaa lapselle tila ja mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Sadutuksessa kuuntelija ilmaisee olevansa kiinnostunut ja valmis kuuntelemaan ja ottamaan tarinan vastaan juuri sellaisena kuin toinen haluaa sen sillä hetkellä kertoa.

”Kerro satu (tai tarina). Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat."

Tärkeää sadutuksessa on luoda tilanne, jossa osoitetaan aitoa kiinnostusta toisen kuuntelemiseen. Kertomusta ei millään tavalla arvioida tai arvostella eikä sitä lähdetä tulkitsemaan.

Sadutus kehittää itseluottamusta ja taitoa kertoa omia ajatuksiaan myös muissa tilanteissa. Tärkeää sadutuksessa on yhdessä oleminen ja toisen kohtaaminen.

              

Lähteet:

1:  Karlsson, Liisa: Sadutus - Avain osallisuuden toimintakulttuuriin,PS-kustannus,2014.