Yhteystiedot

Hei,

Eino & Leino - lukuhanke toteutettiin 1.9.2020-31.10.2021. 

Hankkeen aikana tuotettiin melko paljon sisältöjä: erilaisia materiaaleja, toimintaa lapsiryhmiin, opettajien koulutuksia sekä sisältöjä tapahtumiin. Lisäksi on koottu kirja- ja materiaalilaukkuja, joita on voinut hankkeen päättymisen jälkeen 1.11.2021 alkaen varata kirjastoautolta omaan käyttöön. Kaikilla tuotetuilla materiaaleilla on oma henkensä, mutta niillä on samalla myös yhteinen punainen lanka ja lähtökohdat. Ympäristöpedagogiikka, tunnetaidot, kaveritaidot ja monilukutaito ovat sellaisia teemoja, jotka näkyvät kaikissa tuotetuissa materiaaleissa. 

Hankkeessa tuotetut materiaalit jäävät elämään kirjastolta lainattavina paketteina, joita kuka tahansa Tuusulan varhaiskasvatuksesta ja kouluilta voi lainata käyttöönsä. Tavoitteena ja toiveena on myös, että lasten kanssa toimivat tahot veisivät tuotettuja materiaaleja omassa toiminnassaan vielä eteenpäin ja keksisivät omia tapojaan käyttää lapsiryhmissä hankkeessa tuotettuja materiaaleja ja sisältöjä. 

Materiaalilainoihin ja nettisivuihin liittyvissä asioissa voitte olla jatkossa yhteydessä Heliin: 

Heli Eboru

heli.eboru@tuusula.fi

+358403143443

Pedagoginen informaatikko

Tuusulan kirjasto


Hankkeessa tuotetut toimintamallit jäävät elämään myös hankeavustajana toimineen Merlin tulevassa työnkuvassa. Vaikka hanke loppuukin, Merli jatkaa edelleen varhaiskasvatuksessa Sananjalkametsässä- työpajojen tekemistä ja materiaalin tutuksi tekemistä. 

Työpajoihin liittyen voitte olla yhtedessä Merliin: 

Merli Morottaja 

merli.morottaja@tuusula.fi

 

Ihanaa jatkoa ja antoisia hetkiä monilukutaidon, havainnoinnin, tutkimisen ja kokeilun parissa! 

Ystävällisin terveisin: 

Projektikoordinaattori                                                          

Leena Mela