Toiminnassa käytetyt menetelmät

Toiminnassa käytetyt menetelmät

Elämyksellisissä, monitaiteisissa ja moniaistisissa tarinatuokioissa tarinoidaan ja taiteillaan sekä tutkitaan ja kuulostellaan metsää, sen puita ja olentoja ja siinä ohessa myös omaa itseä. Työpajoissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia luovia menetelmiä:

sanataidetta

laulupiirtämistä

sadutusta

kuvataidetta, draamaa, musiikkia, liikettä

mediataidetta

luovia tunnetaitomenetelmiä

Itse tekemisen näkökulma on toiminnassa erityisen tärkeä. Omien tarinoidensa kautta lapset jäsentävät maailmaa ja todellisuutta ja rakentavat identiteettiään. Lapsen omille ajatuksille ja pienillekin tarinanaluille on tärkeää antaa tilaa tulla näkyviksi. Tarinallisuuden ymmärrän laajasti, sillä tarinallisuus on läsnä meidän arjessamme päivittäin muisteluiden ja oman elämän tapahtumien sanoittamisen kautta. Tarinoiden kautta rakennamme myös sitä, mitä olemme. Jokainen lapsi haluaa kuulla itsestään myönteisiä tarinoita, joissa hän on hyväksytty ja arvokas juuri sellaisena kuin on. 

Toiminnassa tärkeintä on tekemisen prosessi eli se, mitä esimerkiksi vuorovaikutuksessa tekemisen yhteydessä tapahtuu tai mitä lapsi tuokion aikana kokee. Toki siinä sivussa syntyy myös hienoja taidetöitä.