Undersökningen Etäopetuksen onnistumisia ja oivalluksia

19.06.2020

Den plötsliga övergången till distansundervisning på grund av undantagstillståndet förutsatte att en ny slags skolgång tillägnades i ett snabbt tempo. Situationen utmanade elever, föräldrar, lärare, rektorer och elevvårdspersonal att hitta fungerande lösningar som möjliggör inlärning och välbefinnande.

Kommunerna i projektet #Uuttakoulua har som en del av projektets nätverksverksamhet velat ta reda på vilka framgångar och insikter som distansundervisningsperioden gav upphov till. Syftet är att bli medveten om den kunskap som uppkommit och att även i fortsättningen ha nytta av den. Ett beslut om att beställa en studie om ämnet som ett konsortium av två universitet gjordes. Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering (HEA) och forskargruppen för utbildning, utvärdering och lärande (REAL) samt forskargruppen för främjande av barns och ungdomars hälsa (NEDIS) vid Tammerfors universitet förberedde en elektronisk enkät på de båda inhemska språken för elever på årskurserna 4-10 samt för vårdnadshavare, lärare, rektorer samt elevvårdspersonal för elever i den grundläggande utbildningen.

Även om senare delen av våren var en hektisk tid och de exceptionella arrangemangen fortfarande försvårade skolans vardag, genomfördes undersökningen under maj, då erfarenheterna fortfarande fanns i färskt minne. Deltagandet i undersökningen var mycket viktigt och det kom mångsidigt med svar. Undersökningen ger viktig information inför nästa läsårs beredskap och kan till exempel användas för att utveckla utbildning för alla som arbetar i skolan.

Det pågår många materialinsamlingar som berör skolgången under undantagstillståndet och distansstudier (bl.a. KARVI). Materialinsamlingspaketet för #Uuttakoulua-projektet kommer att utvidgas så det omfattar hela landet, vi kommer alltså att få omfattande information på samma frågor över hela landet. När undersökningen blir klar kommer den att ge kommunerna som är med i #Uuttakoulua en intressant reflektionsyta, eftersom de kommuner som deltar i projektet också kommer att få kommunspecifika resultat från den undersökning som nu görs.

Syftet med undersökningen är att ta fram information för framtida behov om tillvägagångssätt under distansundervisningen som främjar inlärning och välbefinnande. De första resultaten fås i augusti 2020. En mer omfattande sammanställning över resultaten blir klar i september 2020.

Tillbaka