Kontaktuppgifter

Minna Lumme

projektledare
förnamn.efternamn@tuusula.fi
+358 40 314 3424 

Heidi Zopf

projektkoordinator
förnamn.efternamn@tuusula.fi
+358 40 314 3425 

Projektkontor

#uuttakoulua -hanke
Tuusulan kunta
PL 60
04301 Tuusula 

Faktueringsadress

Pappersfakturor Tuusula kommun, ostolaskujen käsittely, PL 324, 28601 PORI

E-fakturor Tuusula kommun, address för e-faktura 003701316613, EDI-signum: 003701316613, Våt nätfakturaförmedlare är CGI, förmedlarkod 003703575029. Företags- och organisationsnummer: 0131661-3.

Vi tar helst emot fakturor i formen e-faktura.