Lärande som baseras på styrkor

Lärande som baseras på styrkor är ett viktigt begrepp inom positiv uppfostran, vilket innebär ett medvetet fokus på elevens färdigheter. Att öka styrkan hos befintliga kunskaper och upplyftande av naturliga styrkor blir en språngbräda för ny inlärning och hänger samman med elevernas engagemang för utbildningen, välmående inom skolan och allmänna lycka (Vuorinen, Hietajärvi & Uusitalo, 2019). Utgångspunkten är att i konkreta termer identifiera varje elevs kunnande och bygga på ny inlärning till detta. I lärande som baseras på styrkor får eleverna hjälp att övervinna svårigheter genom att öka elevens förtroende för sina egna förmågor. Detta kräver ofta undervisning särskilt i uthållighet, sociala och självreglerande färdigheter och andra karaktärsfärdigheter.

Med hjälp av metoden Positivt CV(PCV) lär sig hela skolsamfundet att upptäcka bra saker och göra elevens styrkor synliga. PCV är inte knuten till någon särskild årsklass eller något ämne, utan det handlar snarare om en pedagogisk filosofi som är lätt att anamma. Positiivinen CV har producerat böcker, kort och övningar för flera mediakanaler som har undersökts och använts av hundratals finländska lärare och förskolelärare. Under projektets gång erbjuder Positiivinen CV utbildning och mångsidiga verktyg för skolan, för att testa pedagogiken som baseras på styrkor och det positiva CV:t.

Mer om Positiivinen CV: https://positiivinencv.fi

Presentationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=QHnyDtlWks8&t=2s