Vad är #Uuttakoulua?

#Uuttakoulua -projektet var en del av programmet Ny grundskola. Syftet med programmet var att främja elevinflytandet i grundskolan, öka lärarnas kompetens och stärka en öppen och kollektiv verksamhetskultur.

Projektet #Uuttakoulua komde att omfatta 16 kommuner i Nyland: Hangö, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Ingå, Kyrkslätt, Högfors, Vichtis, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Sibbo, Kervo och Tusby. Projektets specifika mål var att stärka det resursdrivna lärandet. Projektet utvecklade en verksamhetskultur och ledarskapsstrategi med växelverkan. Kommunerna i projektområdet kännetecknas av en mångfunktionell verksamhetsmiljö under förändring från stora skolor med tusentals elever till små byskolor. Regionen är ett viktigt sysselsättningsområde som omger huvudstaden, och som ger barn och ungdomar möjlighet till en god uppväxt- och livsmiljö. Området kännetecknas av tvåspråkighet.

Under projektet #uuttakoulua genomförde en omfattande processutbildning och nätverksanslutna kommunala och skolspecifika piloter. Projektet bedrivade av kommunen Tusby och bedrivs i nära samarbete med Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering, Dialogakademin, Positive Learning, Föräldraförbundet, Regionförvaltningsverket i södra Finland och Utbildningsstyrelsen. Projektet startade den 1.4.2019 och det avslutade den 31.1.2021.