#Uuttakoulua-projektets bok har utkommit

17.06.2020

#Uuttakoulua-projektets tvåspråkiga bok Tehdään yhdessä #Uuttakoulua/ Vi gör tillsammans en ny skola har utkommit. Boken innehåller artiklar om teman, observationer och utvecklingsuppgifter i projektet . De som skrivit artiklarna har alla deltagit i #Uuttakoulua-projektet som sakkunniga med anföranden och på utbildningar, som utvecklare i skolor och kommuner eller som kommunala tjänstemän. Sammandraget ger en god bild av hur mycket konkret utvecklingsarbete som har uppnåtts inom projektet under året.

Bokens teman är, vikten av att arbeta tillsammans för gruppen, en positiv atmosfär och interaktion, utveckling av lärande, vardagskultur och pedagogiska sätt samt möte, lyssnande och inkludering. Bokens teman har uppkommit från det utvecklingsarbete som genomförts i skolor och kommuner. Fokus för utvecklingen har legat på tjänsternas huvudanvändare: elever, föräldrar och lärare. De har själva haft en aktiv roll i utvecklingsarbetet, deras förhoppningar, tankar och idéer har stått i centrum för utvecklingsarbetet.

Målet med boken Tehdään yhdessä #Uuttakoulua/ Vi gör tillsammans en ny skola är utöver att dela med av de centrala temana i utvecklingsarbetena och projektet, också att uppmuntra och inspirera till att utvecklas och utveckla världens bästa skola!

Boken kan även läsas som e-bok https://ejulkaisu.grano.fi/grano/tehdaanyhdessauuttakoulua

Den tryckta boken har skickats till de som deltagit i projektets utbildningsstigar samt till skolorna i de kommuner som deltagit i projektet. Boken kommer också att delas ut under hösten 2020 på #Uuttakoulua-projektets evenemang.

Tillbaka