Framtidens skola är de vuxnas gemensamma ansvar

13.11.2019

Enligt Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör vid Utbildningsstyrelsen, finns det ingen skola utan föräldrarna 

Vi sätter värde på skolan. I Nyland uppskattar föräldrar som har barn i grundskolan en högklassig och aktuell undervisning samt trygga vuxenrelationer. Föräldrarna uppskattar också lämpliga klasstorlekar och skolstorlekar, en trygg skola och skolresa samt skolans läge.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen vid Utbildningsstyrelsen påminner om att det inte finns några föräldrar och familjer utan skolan, och ingen skola utan föräldrar och familjer. Heinonen, som ska tala på #Uuttakoulua-konferensen i Träskända tisdagen den 12 november, säger att fostran och undervisning av nya generationer alltid är de vuxnas gemensamma ansvar.

Heinonen medger ändå att det inte är någon lätt uppgift. –Framtiden är osäker och oförutsägbar. Situationer ändras fort och förändringar sker i allt snabbare takt. Det medför dagliga utmaningar för våra etablerade tankesätt och verksamhetssätt.

Projektet #Uuttakoulua genomförs av 16 nyländska kommuner, och ett av projektets mål är att stärka en öppen och verksamhetskultur och gemenskap mellan skolor och föräldrar. Projektets huvudevenemang ordnas i Träskända, och under evenemanget diskuteras hur skolorna ska ledas och åt vilket håll de ska utvecklas så att skolan kan fylla sin uppgift på bästa möjliga sätt.

Utöver Heinonen kommer följande personer att tala på konferensen: professor Jouni Välijärvi från forskningscentralen för utbildning vid Jyväskylä universitet, rektor Tapio Lahtero från Helsingfors universitet, specialsakkunnig Esa Iivonen från Mannerheims barnskyddsförbund, forskningsdirektör Harri Laihonen från högskolan för ledarskap vid Tammerfors universitet, biträdande professor Venla Bernelius från Helsingfors universitet, forskare Heidi Huilla från Helsingfors universitet och teknologie doktor, arkitekt Anne Stenros. Konferensen inleds av utbildningsminister Li Andersson.

Till evenemangets teman hör bland annat följande: grundskolans framtidsutsikter i ljuset av inlärningsresultaten, utmaningar inom ledningen av den grundläggande utbildningen, framtidens stadsmiljöer, en jämlik skola samt en stadsutveckling där allt större ojämlikhet råder.

#Uuttakoulua-konferensen ordnas i Järvenpää-huset (Hallintokatu 4, Träskända) tisdagen den 12 november kl. 9–16. Representanter för medier är välkomna att delta i evenemanget. Se bilagan för det detaljerade programmet.

Ytterligare information om projektet #Uuttakoulua och konferensen: Projektledare Minna Lumme, tfn 040-314 3424, minna.lumme@tuusula.fi

Tillbaka