#Uuttakoulua-projektet har startat utvecklingsarbetet i skolorna

02.10.2019

Skolornas utvecklingsarbete har börjat. Nästan 50 skolor har påbörjat sitt utvecklingsarbete inom #Uuttakoulua-projektet. Skolorna kommer att delta i följande program som projektet ordnar: coachning av ledningsgruppen, utbildning i pedagogiskt kunnande om styrkor, utbildningsprogrammet för lärande och verksamhetskultur samt programmet för utvecklandet av välbefinnandet och det sektorsövergripande samarbetet. Universitetet i Helsingfors genomför för närvarande en studie i alla projektkommuners skolor. Studien undersöker olika former av ledarskap i grundskolorna samt vilken effekt coachningen av ledningsgruppen, som implementeras i projektets 16 skolor och kommuner, har. Både rektorer och lärare deltar i studien. 

Vi utvecklar tillsammans med föräldrarna. Före skolorna började startade #Uuttakoulua och Föräldraförbundet ett gemensamt tjänstedesignprojekt för att involvera föräldrarna i projektet. Föräldrar som bor i projektkommunerna har intervjuats i frågor om utvecklingen av samarbetet mellan hem och skola. Både finsk- och svenskspråkiga föräldrar deltog i intervjuerna. Mångkulturella familjer och föräldrar till barn i behov av stöd intervjuades också. Enligt preliminära resultat är föräldrarna i princip nöjda med undervisningen i Nyland. Föräldrarna skulle dock vilja delta i skolans utvecklingsarbete. De önskar att föräldrakvällarnas form och innehåll skulle förnyas och att man ger rum för föräldrarna att bekanta sig med varandra. Dessutom önskar de att familjerna beaktas vid planering av skolscheman, samt flera möjligheter till meningsfulla aktiviteter och hobbyer i samband med skolan.

Styrkor som utgångspunkt för lärande. 50 lärare deltar i utbildningshelheten Styrkor som grund för lärande. Syftet med utbildningen är att stödja en positiv inställning till inlärning som grundar sig på styrkor, eftersom välbefinnande är en viktig utgångspunkt för lärandet. Med positiva interaktioner och möten skapar man en atmosfär där det är möjligt att lära sig. I utbildningshelheten ingår två närstudieperioder, ett webbinarium och handledning av skolspecifika utvecklingsuppgifter. Dessutom studerar projektet verksamheten i grupperna som deltar i utbildningen.

Nya arbetsmetoder för utveckling. I slutet av september startade utvecklingshelheten Verksamhetskultur för lärande och vardag, där 60 lärare och rektorer deltog. Helheten startade med ett designläger. Utvecklingsteamet satte sig in i de olika designmöjligheterna för att utveckla undervisningen, inlärningsmiljöerna och verksamhetskulturen. I utvecklingsarbetet behandlar man möten i gemenskapen, barnens demokrati, lärande byar samt en ny samarbetsform mellan barn, föräldrar och skolan. Dessutom utvecklar man startklassverksamhet, olika sätt att förverkliga samundervisning samt hur man inför nya inlärningsmiljöer. Gemensamt för alla deltagare är att man stärker den engagerande utvecklingspraxisen i sin egen gemenskap.

Regionala kunskapslaboratorier. Skolorna som är med i projektet presenterar sina utvecklingsuppgifter i kunskapslaboratorier, som ordnas i november. Kunskapslaboratorierna ordnas regionalt 21.11. Östra Nyland 26.11. Västra Nyland 28.11. Mellersta Nyland. Tillfällena är öppna för både proffs och föräldrar. Skriv upp datumet i din kalender och kom med för att lära dig och för att få inspiration till ditt eget utvecklingsarbete!

#Uuttakoulua-konferensen. Projektets nästa gemensamma evenemang är #Uuttakoulua-konferensen för ledningen inom bildningsväsendet, rektorer, experter och beslutsfattare inom utbildning. Den ordas 12.11.2019 kl. 9.00–16.00 i Järvenpää-talo, Sibelius-salen. Samma kväll firas Världens största föräldrakväll. Notera också dessa händelser i din kalender.

Jag önskar alla en solig höst!

Mer information

Minna Lumme
Projektchef
040 3143424
fornamn.efternamn@tuusula.fi

Heidi Zopf
Projektkoordinator
040 3143425
fornamn.efternamn@tuusula.fi

www.uuttakoulua.fi

Tillbaka