Karaktärsstyrkor

18.07.2019

Karaktärsstyrka baserar sig på positiv psykologi, som strävar efter att hitta positiva saker genom att aktivt leta efter dem. Sinnet skärps för det vi behärskar. Det möjliggör att vårt eget jag kan utvecklas och blomstra.

Den amerikanska professorn Martin Seligman har tillsammans med sina kollegor letat efter världsreligioners universella dygder och värderingar som är viktiga överallt. Av dessa skapades Values in Action, VIA-klassificeringen. Det finns sex dygder: visdom, mod, mänsklighet, rättvisa, rimlighet och andlighet. Enligt Seligman återspeglar dygderna 24 karaktärsstyrkor. I Finland har man tillagt medkänsla och ihärdighet.

Genom att identifiera karaktärsstyrkorna kan man uppnå en positiv självbild och ett gott självförtroende. Möjligheterna för att uppleva att man lyckas ökar. På det sättet beaktar man att varje person är unik och förstärker positiva lösningar istället för negativa handlingsmönster.

Välmående innebär positiva känslor, positiva och meningsfulla relationer samt att acceptera sig själv och att identifiera och utnyttja sina egna styrkor. Karaktärsstyrkorna kan fungera som verktyg för att utveckla dessa faktorer och därmed främja både individens och det samhälleliga välmåendet.

Heidi Zopf
#Uuttakoulua

uuttakoulua-logo_punainen_100px (kopio)

Tillbaka