Tuusulan taidemuseon kuvitustaiteen kokoelma esillä Erkkolassa

Tuusulan taidemuseon logoMuseokokoelmat

Monipuoliset museokokoelmat ovat Tuusulan museoiden toiminnan lähtökohta. Tuusulan museo on sekä taidemuseo että kulttuurihistoriallinen museo. Tuusulan taidemuseo vastaa merkittävistä taidekokoelmista sekä Halosenniemen, Erkkolan ja Taidekeskus Kasarmin näyttelytoiminnasta. Kulttuurihistoriallisen osaston vastuulla on Tuusulan historiaan ja kehitykseen liittyvä tutkimus- ja tallennustyö sekä paikallishistorian ja perinteen esittely eri tavoin.

Tuusulan museo >

Martta Wendelin Kotiliesi 1944 elokuu

Kuvitustaiteen kokoelma

Tuusulan museon kuvitustaiteen kokoelma perustuu kuvittaja ja taidemaalari Martta Wendelinin Tuusulan kunnalle lahjoittamaan mittavaan kuvitusoriginaalikokoelmaan, joka käsittää lähes 2000 kuvitusta 1910-luvulta vuoteen 1977. Wendelin-kokoelmaa tukee ja täydentää merkittävästi Amerin Kulttuurisäätiön kokoelma: lähes 16 000 kirja‐ ja lehtikuvitusoriginaalia yli 80 suomalaiselta kuvittajalta kuten Venny Soldan-Brofeldtilta, Rudolf Koivulta ja Maija Karmalta.

Martta Wendelin (1893-1986) oli suomalaisen kuvitustaiteen suosituimpia kuvittajia Rudolf Koivun rinnalla 1920-luvulta 1940-luvun lopulle. Wendelin asui Tuusulassa vuosina 1938-1986.

Tuusulan taidemuseon kuvitustaiteen kokoelma jakaantuu Martta Wendelinin kuvituskokoelmaan sekä muuhun kuvitustaiteeseen. Martta Wendelinin testamenttilahjoitus Tuusulan kunnalle vuonna 1982 sisälsi noin 1900 kuvitusoriginaalia - muun muassa kirjojen, lehtien ja postikorttien kuvituksia, jotka on tehty tussi-, lyijykynä- ja hiilipiirustuksina tai peiteväri- ja akvarellitekniikalla. Lahjoitus on täydentynyt noin sadalla luonnoksella vuonna 2011.

Martta Wendelin, SatumetsässäKokoelma- ja näyttelytoiminnassa profiloidutaan Martta Wendelinin aikalaiskuvittajien lisäksi Wendeliniä vanhempaan ja uudempaan kuvitustaiteeseen. 1800-1900-luvun vaihteen kuvitustaiteesta klassikkoja ovat Venny Soldan-Brofeldtin, Väinö Hämäläisen ja Akseli Gallen-Kallelan kuvitukset sekä Wendelinin aikalaisen Rudolf Koivun elämäntyö. Lukuisista nuoremmista kuvittajista mainittakoon Onni Mansneruksen ja Maija Karman kuvitustaide.

Kokoelmaa kartutetaan kattavasti edustamaan suomalaista kuvitustaiteen historiaa. Kuvitustaiteen kokoelman helmiä ovat muun muassa Martta Wendelinin kuvitukset Kotilieden kansikuviin, Anni Swanin "Satuja"-teokseen sekä Swanin nuorten kirjoihin kuten "Sara ja Sarri" ja "Iris-rukka", Arvid Lydeckenin "Kultaisilta päiviltä" -teokseen sekä lasten- ja nuortenlehtiin.

Tuusulan taidemuseon ja Amerin Kulttuurisäätiön yhteistyö

MWendelin_Satukonttilehden_kansioriginaali_wwwAmerin Kulttuurisäätiön omistuksessa on kulttuurihistoriallisesti merkittävä taidekokoelma, johon sisältyy yli 16 000 kirja‐ ja lehtikuvitusoriginaalia yli 80 suomalaiselta kuvittajalta Rudolf Koivusta Martta Wendeliniin. Nyt tehdyn sopimuksen mukaan Tuusulan museo vastaa jatkossa kokoelman hoidosta ja näyttelyistä. Yhteistyöllä Tuusulan museon kanssa säätiö haluaa varmistaa, että tämän päivän suomalaisilla on mahdollisuus nähdä lähihistoriaansa tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden kuvittamana.

Kuvituskokoelmasta sekä osin ulkopuolisista lainateoksista kootaan vuosittain 3-4 näyttelyä Taiteilijakoti Erkkolaan.

Tuusulan taidemuseo ja sen kokoelmat