K9-mobiilikorttisovelman käyttöehdot

K9-mobiilikorttisovelman käyttöehdot

 

Yleistä

Tuusulan kunnan kulttuuripalveluiden tarjoaman K9-mobiilikorttipalvelun (jäljempänä ”Sovelma”) käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy tähän kirjattuja käyttöehtoja. Sovelma on tarkoitettu käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

 

Sovelman käyttöön liittyvät kustannukset

Sovelma käyttää puhelimen datayhteyttä tiedon hakemiseen verkosta ja qr-koodien skannauksen yhteydessä linkkien tunnistamiseen. Puhelinoperaattori voi veloittaa datayhteyden käytöstä ja sovelman käyttäjä itse vastaa siitä mahdollisesti syntyvistä tiedonsiirtokuluista.

 

Käyttäjäkohtaisten tietojen tallentaminen

Käyttäjäkohtaisia tietoja ei tallenneta muualle kuin käyttäjän oman puhelimen muistiin. Poikkeuksena tähän on sovelmassa käyttäjän rekisteröinti, jonka yhteydessä käyttäjän syöttämät tiedot tallennetaan palvelun tarjoaja Momeo Oy:n ylläpitämälle palvelimille. Käyttäjäksi rekisteröidyttäessä kirjataan käyttäjän nimi, koulu ja luokka. Kerättävien tietojen tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä. Käyttäjää koskevat tiedot tallennetaan sovelman henkilökohtaista käyttöä varten, saavutuksiksi rekisteröidyt tapahtumat sekä mahdollisesti käyttäjän sen hetkinen sijaintitieto kohteessa karttaa varten (jos käyttäjä on sallinut paikkatietotoiminnon puhelimessaan). Tallennuksen yhteydessä ei tallenneta minkäänlaisia käyttäjään tai käyttäjän laitteeseen liittyviä tunnistetietoja. 

Käyttäjäkohtaisia tietoja ei missään tilanteessa välitetä Tuusulan kunnan kulttuuripalveluiden sekä Momeo Oy:n toimesta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

Sijaintitieto

Käyttäjän sijaintitietoa käytetään ainoastaan palvelussa käyttäjän opastamiseksi, käyttäjän kulkeman reitin esittämiseksi.

Sijaintitietojen käytön voi kytkeä päälle ja pois oman älylaitteen asetuksista.

 

Vastuu sovelman sisällöstä

Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut vastaa palveluun tuottamastaan aineistosta ja sovelman toimituksellisen, sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

 

Tietoturva

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös sovelman käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.

 

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tässä esitettyihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Tuusulan käräjäoikeudessa.

 

Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 12.9.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut informoi käyttäjiä näiden käyttöehtojen muutoksista palvelun yhteydessä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan Tuusulan kunnan kulttuuripalveluiden ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä sovelmaa tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa sovelman käyttö, mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Tuusulan kunnan kulttuuripalveluilla on oikeus milloin tahansa rajoittaa sovelmaan pääsyä sekä oikeus lopettaa sovelma ja/tai sen osien tuottaminen.