Yleistä Tuusulan K9:stä

Mobiili kulttuurikortti kaikille Tuusulan 9.-luokkalaisille

Kortin tarkoituksena on kannustaa ja tukea nuoren omaehtoista kulttuuri- ja liikuntaharrastusta. Kortti toimii lisänä kouluissa toteutettaviin museo- ja uimahallikäynteihin. 

  • K9-mobiilikortti on käytettävissä kaikilla Tuusulan 9.-luokkalaisilla, noin 600 oppilaalla.
  • Mobiilikortti on voimassa koko vuoden, siis syyskuusta syyskuuhun. Eli voimassaolo ei pääty kevätjuhlaan!
  • Mobiilikortti on henkilökohtainen ja voimassa ensisijaisesti vapaa-aikana. (ei esim. kouluryhmänä liikuttaessa). Korttia voi toki hyödyntää koulutyössä vaikkapa esitelmien teon tukena.
  • Yleinen kulttuuritoimi ohjeistaa oppilaat syksyn aikana mobiilikortin käyttöön.

 

Taustaa

Tuusulan Kulttuurilautakunnan strategisissa linjauksissa keskeisenä painopistealueena on lasten ja nuorten kulttuuritoiminta. Tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatusta ja paikallista identiteettiä sekä kehittää lasten ja nuorten hyvinvointipalveluita. K9-kortti on rantautunut osaksi kulttuurista nuorisotyötä jo useassa Suomen kunnassa. Tavoite on lisätä kortin käyttöä edelleen ja vakiinnuttaa kortin asemaa. Tuusulan yleinen kulttuuritoimi on toteuttanut kortin yhteistyössä etuja tarjoavien toimijoiden kanssa. Tuusulassa kortti lähti käyntiin valtuutettu Lauri Untamon valtuustoaloitteesta 2009.

Syksyllä 2016 kulttuurietukortti siiryi mobiiliin muotoon. Se toimii verkkopohjaisella sovelmalla, ainoa mitä nuorten tarvitsee älyllaitteeseensa sovelluskaupasta ladata on ilmainen QR-koodin lukija. Tavoite on lisätä mobiilikortin käyttöä edelleen ja vakiinnuttaa sen asemaa. Kaino toiveemme myös on, että opettajat ja vanhemmat jaksaisivat kannustaa oppilaita käyttämään korttiaan.

Tuusulan yleinen kulttuuritoimi on toteuttanut mobiilikortin yhteistyössä etuja tarjoavien toimijoiden sekä sovelman tarjoaja Momeo Oy:n kanssa. Mobiilkorttia on kehitetty aiempien vuosien kokemusten perusteella, mutta otamme edelleen erittäin mielellämme vastaan palautetta. Ideoita, toiveita ja kokemuksia voi lähettää osoitteeseen kulttuuri@tuusula.fi.

Kyselyt, kommentit ja ihmettelyt:
kulttuuri@tuusula.fi