Att designa en verksamhetskultur för lärande och välbefinnande

31.07.2019

 Att delta i olika design- och planeringsprojekt har ökat intresset hos lärare och andra inom branschen för samplanering av lärande, lärandemiljöer och nya arbetsmetoder. I deltagande användarcentrerad design är det centralt att analysera fenomen utgående från användarna och deras behov. Detta säkerställer att lösningarna är relevanta för slutanvändarna. Att utveckla en verksamhetskultur för lärande och vardag är å ena sidan en daglig aktivitet, och å andra sidan ett medvetet utvecklande av lärandegemenskapen- och miljön. Att delta i designarbete stärker deltagarnas förmåga att förnya sig, och samplanering är ett sätt att utveckla yrkesskickligheten. 

I #Uuttakoulua-projektet ingår tre designprogram som bygger på tjänstedesign. I programmen designar 40 team fungerande praxis som rör lärande, skolans verksamhetskultur och stadieövergångar. Programmet inleds med ett tjänstedesignprojekt i samarbete med Finlands Föräldraförbund, vars syfte är att kartlägga vilka utvecklingsbehov föräldrarna ser gällande samarbete och vardag. I oktober inleds ett program för att utveckla en verksamhetskultur för lärande och vardag. I programmet utvecklar lärare, planerare och mångprofessionella team praxis som rör lärande, barns och ungdomars välbefinnande samt stadieövergångar. 

Helheten består av workshopar och utvecklingsuppgifter. Vi arbetar enligt ett designorienterat koncept, allt från att definiera en planeringskontext och identifiera användarnas behov, formulera en utvecklingsfråga, komma med idéer till lösningar och prova ut det nya i praktiken, till att slutligen reflektera över erfarenheter. Med utgångspunkt i internationell forskning behandlar vi frågor som rör social design och inkluderande samplanering i skolorna. Teamen presenterar sina utvecklingsuppgifter på våren 2020.

 

Mera information om designprogrammet ger

 

Minna Lumme
Projektchef
040 314 3424
Fornamn.efternamn@tuusula.fi

 

Tillbaka