28.10.2020 kl 9.00-16.00 Regionförvaltningsverkets och #Uuttakoulua-projektets evenemang på Heureka

Regionförvaltningsverket i södra Finland i samarbete med #Uuttakoulua-projektet ordnar ett evenemang på Heureka där projektets resultat presenteras.

Tillbaka