11.9.2019 kl. 9.00-15.00 #Uuttakolua-projektet invigs i Dipoli, Esbo

Projektet invigs 11.9.2019 kl. 9.00-15.00 i Dipoli vid Aalto-universitetet. I invigningen deltar rektorerna och utvecklingsgrupperna för alla skolor som deltar i projektet.

Tillbaka