Tillsammans med föräldrarna designar vi en gemensam skola

31.07.2019

I augusti då skolorna ännu håller på och kommer igång med sin verksamhet, startar vi ett tjänstedesignprojekt inom ramen för projektet #Uuttakoulua i samarbete med nyländska föräldrar och Finlands Föräldraförbund. Föräldrar har stor kompetens inom olika livsområden och partnerskap med dem kan utgöra en betydande resurs för utvecklingen av skolan. 

Inom projektet intervjuas föräldrar om erfarenheter, önskemål och utvecklingsbehov angående familjens vardag och samarbetet mellan skolan och hemmet. Som en del av projektet ordnas en workshop, där deltagarna kommer med idéer till lösningar på frågor som föräldrar upplever viktiga. Både resultaten av intervjuerna och de föreslagna lösningarna kommer att delges de deltagande skolorna och kommunerna för att användas inom utvecklingsarbetet. Resultaten är också tillgängliga för föräldraföreningar.

Skulle du vilja delta i tjänstedesignprojektet? Ta kontakt med projektkoordinator Heidi Zopf, 040 314 3425 eller fornamn.efternamn@tuusula.fi.

Mera information om tjänstedesignprojektet

 

Minna Lumme
Projektchef
#Uuttakoulua- projektet
040 314 3424 fornamn.efternamn@tuusula.fi

 

Heidi Zopf
Projektkoordinator
#Uuttakoulua- projektet
040 314 3425 fornamn.efternamn@tuusula.fi

 

Ulla Siimes
Verksamhetsledare
Finlands Föräldraförbund
040 553 0981fornamn.efternamn@vanhempainliitto.fi

 

Tuija Metso
Specialexpert
Finlands Föräldraförbund
044 755 1371 fornamn.efternamn@vanhempainliitto.fi

 

Tillbaka