Sommarhälsning från projektet #Uuttakoulua

18.07.2019

Nästan 50 skolor har anmält sig till projektet #Uuttakoulua. 16 lednings- och utvecklingsgrupper och 15 olika välmåendegrupper kommer att delta i utvecklingsarbetet. Några skolor kommer att delta i Utbildningsstyrelsens projektaccelerator. Under projektets gång kommer fyra olika coachnings- och utvecklingsprojekt att förverkligas tillsammans med Synesis Oy och Positiivinen CV. Startevenemanget för dem som deltar i coachning- och utvecklingsprogrammen är 11.9.2019 i Aalto-universitet. En regional konferens hålls på 12.11.2019 i Järvenpää-talo för projektkommunernas bildningsledning, rektorer, påverkare och experter. Tillställningen öppnas av utbildningsminister Li Andersson. Samma kväll firas världens största föräldrakväll.

 

Projektet kommer att genomföra två studier. Dessutom ordnas sex kunskapslaboratorier, dit alla lärare, rektorer och experter som arbetar i projektkommunerna är välkomna. I Nyland träffas bildningscheferna regelbundet för att reflektera över utvecklingen av framtidens lärande. Vi avslutar projektåret med ett gemensamt regionalt evenemang i maj 2020. Kommunerna har beviljats anslag för att genomföra projektet och i augusti, då skolarbetet börjar, är allt klart för att starta samarbetet.

 

När skolorna börjar sin verksamhet förverkligar vi ett tjänstedesignprojekt tillsammans med föräldraföreningen Vanhempainliitto. Projektet ska kartlägga vilka behov och önskemål angående skolan som föräldrar i Nyland har. Vi kommer att intervjua föräldrarna och ha en workshop tillsammans med dem för att hitta idéer till lösningar för de viktiga teman som lyfts fram. Projektresultat presenteras under projektets gång och idéerna får användas fritt av både kommuner och skolor.

 

Mer än 50 000 grundskolelever bor inom området för projektkommunerna, så vi bildar en betydande inlärnings- och levnadsmiljö för barn och unga i Nyland. #Uuttakoulua-projektet erbjuder en möjlighet till att förkovra sig inom sitt yrkesområde, bilda nätverk och utforma nya, framtida initiativ. Nätverken ger oss styrka och kunskap och vi borde lyfta fram möjligheterna i vårt arbete. I projektet #Uuttakoulua får vi inspireras tillsammans!

 

Minna Lumme 

Projektchef 

Projektet #Uuttakoulua 

Fornamn.efternamn@tuusula.fi 

040 314 3424

uuttakoulua-logo_punainen_100px (kopio)

Tillbaka