Tuusulan varhaiskasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniikka

Tervetuloa Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen TVT-kehittämisen sivustolle.​​ Julkaisemme sivuilla ajankohtaisia aiheeseen liittyviä asioita. Kunnassamme toimii tutoreita, TVT-koordinaattoreita sekä kouluttajia. Oppimisympäristöt muuttuvat. Tavoitteena on vastata monimuotoisen mediamaailman haasteisiin, jota erilaiset tieto- ja viestintäteknologiat, verkkopalvelut ja pelit muokkaavat. TVT-kehittäminen on vahvana tekijänä tukemassa uutta opetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmaa sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa.
 

Ajankohtaista

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yksi opetussuunnitelman seitsemästä laaja-alaisen osaamisen alueesta. Opetussuunnitelman mukaan tvt-osaaminen on tärkeä kansalaistaito, joten perusopetuksessa on huolehdittava, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tvt-osaamisen kehittämiseen. Tämä tarkoittaa luonnollisesti, että kouluilla on myös oltava riittävästi laitteita ja opettajilla osaamista ohjaamiseen.