Nuolimerkki Tuusulan lukio - Jokela

Jokelan lukio
Jyväkuja 13
05400 Jokela

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi (ä-->a, ö-->o) 


Nuolimerkki  Henkilökunta ja opettajat

Rehtori
Apulaisrehtori
Koulusihteeri
Opinto-ohjaaja
Opettajat
Terveydenhoitaja
Lukion erityisopettaja
Kuraattori

Rehtori

  Kärpänen Seppo
Puhelin:  +358 40 314 3258

Apulaisrehtori

  Prinssi Paula
Puhelin:  +358 40 314 4067
historia ja yhteiskuntaoppi

Koulusihteeri

  Häkkinen Annukka
Puhelin:  +358 40 314 4063

Opinto-ohjaaja

  Haatainen Pirkko
Puhelin:  +358 40 314 4421
4. vuoden opiskelijoiden ryhmänohjaaja
paikalla varmimmin ma-ke

Opettajat


Opettajainhuone (09) 8718 4098
  Berg Henri
historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, elämänkatsomustieto
  Ervasti Anu
matematiikka, fysiikka, kemia
  Hankivuo Heidi
matematiikka ja kemia, virkavapaalla
  Holm Anu
kuvataide, 17a:n ryhmänohjaaja
  Honkanen Antti
historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, elämänkatsomustieto, virkavapaalla
  Juurijoki Mika
matematiikka ja tietotekniikka, 17b:n ryhmänohjaaja
  Kiuru Kim
psykologia
  Kiuru Nina
kotitalous
  Kivilä Essi
äidinkieli ja kirjallisuus
  Lappalainen Tiina
äidinkieli ja kirjallisuus, 19a:n ryhmänohjaaja
  Lehtonen Pia
musiikki
  Leistola Olli-Matti
matematiikka ja fysiikka
  Malinen Kirsi
matematiikka, fysiikka, kemia
  Mattila Markus
tekninen työ
  Mäntylä Minna
biologia, maantiede, terveystieto,
18a:n ryhmänohjaaja
  Mäntymaa Rasmus
uskonto, virkavapaalla lv 2019-2020
sijaisena Outi Pakkanen
  Pelkonen Suvi
matematiikka, fysiikka, kemia
  Pöyhönen Timo
ruotsi ja italia
  Räsänen Petteri
liikunta
  Sihvonen Johanna
saksa ja ruotsi, 18b:n ryhmänohjaaja
  Ström Hanna
tekstiilityö, ratsastusryhmän vastaava opettaja
  Suuntala Sinikka
englanti, 19b:n ryhmänohjaaja
  Ärling Heidi
liikunta

Terveydenhoitaja

  Haanpää Krista
Puhelin:  +358 40 314 4018
Paikalla ma-to sekä joka toinen perjantai. Avoin vastaanotto klo 10.30 - 11.30.

Lukion erityisopettaja

  Nieminen Jaana
Puhelin:  +358 40 314 4062
paikalla ti ja pe

Kuraattori

  Levola Jarkko
Puhelin:  +358 40 314 4151

Netland-tuotantoa