Nuolimerkki Lukio on askel aikuisuuteen

Lukio on tärkeä vaihe nuoren elämässä. Opintojen aikana nuoresta tulee täysi-ikäinen ja hän oppii kantamaan vastuuta opinnoistaan. Perheen tuki on edelleen tärkeä. Nuori joutuu lukiossa ottamaan peruskouluaikaa enemmän vastuuta opintojensa etenemisestä, mutta samalla hänellä on enemmän vapauksia opiskelusisältöjen kokoamisessa ja lukujärjestyksen tekemisessä.

Työvälineitä opiskelijan tukemiseen on opinto-oppaassa ja näillä nettissivulla.

 Ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opintomahdollisuudet

Vanhempainilloissa käsitellään ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintomahdollisuuksia. Lisätietoa saa lukion opinto-ohjaajilta ja opinto-oppaasta. Opiskelija saa tarvitsemaansa tietoa opinto-oppaan lisäksi opinto-ohjaajalta, aineenopettajalta, ryhmänohjaajalta sekä rehtorilta.

Nuolimerkki Vanhempainyhdistys

Lukiomme kaikissa toimipisteissä toimii vanhempainyhdistys, joka on palautekanava kodin ja koulun välillä, eikä se kerää rahaa. Kokoukset ovat kaikille koulun opiskelijoiden huoltajille avoimia. Lisää tietoa vanhempainyhdistyksen toiminnasta saa lukion rehtorilta tai toimipisteiden apulaisrehtoreilta.

Nuolimerkki Wilma

Käytämme yhteydenpitoon huoltajien ja opiskelijoiden kanssa Wilma-ohjelmaa. Jos lukiolainen on käynyt peruskoulun Tuusulassa, Wilman huoltajatunnukset toimivat myös lukiossa. Muut huoltajat saavat tunnukset ja kirjautumisohjeet postitse lukion alussa. Ongelmatilanteissa kannattaa olla yhteydessä oman toimipisteen kansliaan.


Netland-tuotantoa