Nuolimerkki Miksi Tuusulan lukioon?

Hae Tuusulan lukioon opintopolussa, koska Tuusulan lukio on

  • laadukas lähilukio.
  • ajan hengessä mukana.

Opiskelijalla on mahdollisuus

  • osallistua ja innostua
  • koostaa oma opiskelupolkunsa.

Opiskelijaksi Tuusulan lukioon

Kolme toimipistettämme tarjoavat yksilön huomioivan opiskeluympäristön, ja koko Tuusulan lukiossa on laaja kurssivalikoima. Opiskelijan tuntevat opettajat pystyvät antamaan palautetta, joka vie eteenpäin. Tuusulan lukiossa opiskelija voi yltää huipputuloksiin ja ylittää itsensä.

Pyrimme huomioimaan jokaisen omat vahvuudet, ja siksi opiskelija pystyy liittämään opintoihinsa juuri häntä kiinnostavat asiat ja vapaa-ajan harrastukset, kuten kansainvälisyyden, liikunnan, taiteen tai akateemisen osaamisen. Kielistä ja kansainvälisyydestä kiinnostuneille lukiomme tarjoaa useita erilaisia kieliä sekä erilaisia kieli- ja kulttuurimatkoja lähinnä Eurooppaan, mutta matkoja on tehty Japaniin asti. Lukio-opintojen osana voi tehdä yliopisto-opintoja. Tällainen mahdollisuus on esimerkiksi tietotekniikassa, jossa opiskelija voi suorittaa yliopiston tietotekniikan johdantokursseja.

Tuusulan lukio on ajan hengessä mukana. Meille läppäreiden käyttö opetuksessa ja opiskelussa on arkipäivää, koska jokaisella opiskelijalla ja opettajalla on oma kannettava tietokone. Sähköiset oppimisympäristöt ovat meillä aktiivisessa käytössä. Lukiomme opettajat tutustuvat Euroopan opiskelutrendeihin ja vievät tuusulalaista koulutusosaamista muualle Erasmus+-hankkeessa. Liikkuva koulu tuo opintoihin iloa ja energiaa.

 

Nuolimerkki Harrastuksista osa opintoja Tuusulan lukiossa

Vapaa-ajalla ja harrastuksissa oppii taitoja ja asioita elämää varten. Siksi haluamme tarjota mahdollisuuden yhdistää harrastukset osaksi opiskelua. Kun kurssi vastaa opetussuunnitelman tavoitteita ja on riittävän laaja, voi rehtori hyväksyä lukion ulkopuolisen kurssin osaksi lukion oppimäärää. Rehtori antaa mielellään lisäohjeita.

 

Kansainvälisyys

Olitko viime kesänä kielikurssilla? Haaveiletko opinnoista ulkomailla? Lukio-opintojen aikana on mahdollista lähteä vaihto-oppilaaksi tai tutustua vaihto-oppilaisiin. Tuusulan lukiossa on joka vuosi vaihto-oppilailta maailmalta. Jos et kuitenkaan halua lähteä maailmalle pitkäksi aikaa, voit opiskella kieliä kesällä. Kesälukion opinnot ja kansainvälisen kielikurssin voi sisällyttää osaksi opintojasi. Kysy lisätietoja opoilta ja kielten opettajilta.

 

Liikunta

Tuusulan lukiossa tavoitteelliset urheilijat voivat hakea joko urheiluvalmennukseen tai hyväksyttää harrastukseen käytettyä aikaa kursseiksi. Urheiluvalmennuslinjalle hakeneille tarjoamme kaksi tuntia viikossa yleisvalmennusta yhdessä urheiluseurojen kanssa. Jokelan lukiossa ratsastusharrastuksen voi sisällyttää lukio-opintoihin. Myös ohjaajakoulutuksesta voi hakea lukiokurssin.

Urheiluvalmennukseen haetaan yhteishaun yhteydessä. Urheiluvalmennukseen haettaessa opiskelija täyttää koulun sivuilla hakulomakkeen ja toimittaa sen yhteishaun aikana lukion kansliaan. Valintaperusteina ovat lukuaineiden keskiarvo (max 5 p), liikunnan numero (max 5 p), valmentajan arvio (max 5 p) ja haastattelu (max 5 p). 

Urheiluvalmennuksen hakuohjeet ovat tässä.

 

Taide

Jos musiikki, kuvataide, kirjallisuus, teatteri tai valokuvaaminen ovat lähellä sydäntä, voi sisällyttää harrastuksen kouluarkeen tai liittää koulun harrastuksiin. Lukiossamme on runsaasti taideopetustarjontaa, ja lukiomme hyväksyy monipuolisesti vapaa-ajan kurssisuorituksia osaksi lukio-opintoja. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi taiteen perusopinnot ja erilaiset opintokokonaisuudet. Lisäksi Hyrylässä ja Jokelassa järjestetään vuosittain musikaali tai näytelmä, johon halukkaat voivat osallistua. Lukion loppupuolella opiskelija voi koota taideopinnoistaan lukiodiplomin, josta voi olla hyötyä jatko-opintoihin hakeutuessa. Tuusulan lukiossa voit suorittaa lukiodiplomin monessa kiinnostavassa taito- ja taideaineessa: musiikissa, kuvataiteessa, kotitaloudessa, liikunnassa, käsityössä, tanssissa ja teatterissa. 

 

Taidot

Elämässä tarvitaan erilaisia taitoja, jotka voivat liittyä ammattihaaveisiin, työelämään lukioaikana tai vaikkapa arkeen ja ihmissuhteisiin. Uudenmaan pelastusliitto tarjoaa kursseja savusukelluksesta sekä sammutus- ja pelastustyöstä, vartijakoulutusta voit suorittaa esimerkiksi Hyriassa, lastenhoidosta kiinnostuneille kursseja tarjoaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja ihmissuhdetaitojen kurssin voit suorittaa Seurakunnan tarjoamana. Startti- ja seurajohtaja, jumppaohjaaja, partionjohtaja tai johtajakurssit voi myös sisällyttää lukio-opintoihin. Ota todistus talteen ja toimita se kansliaan. 

Kellokosken pelipainotus mahdollistaa muun muassa pelien kehittämisen, pelitapahtumien järjestämisen ja e-urheilun. Yhteistyötä tehdään yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

 

 

Tule tekemään unelmistasi totta - nouse lentoon Tuusulan lukiosta!

 


Netland-tuotantoa