Varhaiskasvatuksessa taide ja kulttuuri kuuluvat arkeen

Tuusulan varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsu valmistui 30.10.2019. Kulttuuripalvelujen ja varhaiskasvatuksen projektiryhmä aloitti työskentelyn 10.9.2018, vuoden aikana myös jokainen varhaiskasvatusyksikkö on osallistunut suunnitelman yhteiseen työstämiseen kulttuurivastaavan johdolla. Suunnitelma otetaan käyttöön kaikissa Tuusulan varhaiskasvatusyksiköissä tammikuussa 2020.

Taika Kultsu -projektin tavoitteet

 • Tuusulan päiväkotien työntekijät tiedostavat että Tuusula on kulttuurikunta; ainutlaatuinen ympäristö ja kulttuuriperintö, josta voidaan ammentaa päivittäin ja mahdollistaa ilmapiiri uuden luomiselle: täällä Tuusulassa syntyy taidetta ja taiteilijoita jatkossakin.
 • Sanoitetaan ja tehdään tavoitteellisemmin sitä kulttuurikasvatustyötä, jota varhaiskasvatuksessa tehdään päivittäin.
 • Henkilöstön eri menetelmien osaaminen monipuoliseen kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksen arjessa
 • Ammattitaiteilijoita ja -tekijöitä toteuttamaan toimintaa päiväkodeissa
 • Lasten tekijyys esille (lastenkulttuuri lapsi kokijana, lastenkulttuuri lapsi tekijänä).
 • Taika Kultsu vastaan niihin vaatimuksiin, joita Vasu kulttuurikasvatukselle asettaa.
 • Taika Kultsu helpottaa ja lisää kulttuurikasvatuksen näkyvyyttä varhaiskasvatuksen arjessa.

Miten Taika Kultsua käytetään?

Taika Kultsussa korostuu kolme osa-aluetta:
 • varhaiskasvatuksen arjessa tapahtuva kulttuurikasvatus
 • taiteen ammattilaisten toteuttama toiminta, johon ryhmät osallistuvat joko kokijoina tai tekijöinä
 • varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatut koulutukset eri taidemenetelmien osaajiksi
Taika Kultsun tavoitteet:
 • positiivisen suhtautumistavan luominen taiteeseen ja kulttuurilliseen ilmaisuun
 • uteliaisuuden, luovuuden ja vastuuntunnon kehittäminen
 • taiteellisen ilmaisun taitojen kehittäminen
 • kulttuuriperinnön tiedostaminen
 • oman ja muiden perheiden perinteiden ja tapojen arvostus
Jokaisella Tuusulassa varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on:
 • toimintavuoden aikana mahdollisuus osallistua vähintään yhteen (1) luovaan projektiin, joka sisältää osia esim. teatterista, musiikista, taiteesta, museosta, mediasta...
 • toimintavuoden aikana mahdollisuus kokea vähintään kerran (1) teatteri-, musiikki-, tanssi- tai sirkusesitys, joka on ammattitaiteilijoiden toteuttama
 • varhaiskasvattajat tutustuttavat lapset vuoden aikana vähintään kolmeen perinneleikkiin.
 • Jokaisessa yksikössä järjestetään vuosittain yksi liikunnallinen tapahtuma yhdessä huoltajien kanssa..

Taika Kultsu -projektiryhmä

Taiju Kiesilä, kulttuurituottaja / kulttuuripalvelut, työryhmän pj.
Elina Karila, museolehtori / museo
Heli Eboru, pedagoginen informaatikko / kirjasto
Tuuli Kokko, Kellokosken kirjastonjohtaja
Tiina Vesimäki, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Anita Tanttu, varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkosto
Mari Silvast, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Paula Tuulaniemi, perhepäivähoidon ohjaaja
Ulla Kinnunen, museo- ja kulttuuritoimen johtaja
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö

Taika Kultsu kulttuurivastaavat

Jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä on nimetty kulttuurivastaava, jonka johdolla jokainen yksikkö on osallistunut kulttuurikasvatussuunnitelman tekemiseen.
Kulttuurivastaava tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä yksikön esimiehen ja yksikön liikuntavastaavan kanssa.