Itsenäinen suoritus

Itsenäisen kurssin suorittamisesta pitää aina sopia aineenopettajan sekä apulaisrehtorin kanssa. Opiskelija täyttää itsenäisen suorituksen lomakkeen ja tapaa ensin apulaisrehtorin. Tämän jälkeen opiskelija sopii kurssin suorittamisesta aineenopettajan kanssa.

Itsenäisen kurssin opiskelu sisältää kurssitehtäviä ja kokeen tai muun kurssityön. Kurssi suoritetaan yhden jakson aikana, jollei muuta ole sovittu. Itsenäinen kurssi on aina suoritettava hyväksytysti.

Itsenäinen opiskelu vaatii opiskelijalta aineen riittävää osaamista ja omatoimisuutta. Oppiaineen ensimmäisiä kursseja ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Usean itsenäisen kurssin suorittamista samanaikaisesti kannattaa välttää.


Netland-tuotantoa