Opetuksen tuntijako

Oppiaine Pakolliset
kurssit
Syventävät
valtakunnalliset
kurssit

Paikalliset

soveltavat kurssit

Suomen kieli ja kirjallisuus 6 3 8
Suomi toisen kielenä ja kirjallisuus 6 3  
Toinen kotimainen kieli, ruotsi 5 2 6
Vieraat kielet: englanti (A-oppimäärä) 6 2 8
Vieraat kielet: ranska (A-oppimäärä) 6 2 4
Vieraat kielet: saksa (A-oppimäärä) 6 2 4
Vieraat kielet: espanja (B2-/B3-oppimäärä)   8/10  2
Vieraat kielet: italia (B2-/B3-oppimäärä)   8/10  
Vieraat kielet: ranska (B2-/B3-oppimäärä)   8/10  
Vieraat kielet: saksa (B2-/B3-oppimäärä)   8/10 5
Vieraat kielet: venäjä (B2-/B3-oppimäärä)   8/10  
Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus 1   1
Matematiikka (pitkä oppimäärä) 9 3 3
Matematiikka (lyhyt oppimäärä) 5 2 2
Biologia 2 3 6
Maantiede 1 3 3
Fysiikka 1 6 3
Kemia 1 4 3
Filosofia 2 2 6
Psykologia 1 4 8
Historia 3 3 9
Yhteiskuntaoppi 3 1 6
Evankelis-luterilainen uskonto 2 4 3
Ortodoksinen uskonto 2 4  
Elämänkatsomustieto 2 4  3
Terveystieto 1 2 3
Liikunta 2 3 7 + urh.valm.
Musiikki 1-2 2 7
Kuvataide 1-2 2 9
Ilmaisutaito     2
Tietotekniikka     5
Kotitalous     3
Tekninen työ     2
Opinto-ohjaus   3
Lukiodiplomit    
Taiteiden väliset kurssit    3 1
Teemaopinnot    3  
Integroivat kurssit     6

Netland-tuotantoa