Oppikirjat lukuvuonna 2019-2020 Hyrylässä

 

Kirjat 2019-2020 Hyrylä

Biologia

Pakolliset kurssit

BI1: HapponenHolopanen ym.: Bios 1, Elämä ja evoluutio (Sanomapro) (Voit valita e-kirjan tai painetun kirjan)

BI2: Happonen, Holopanen ym.: Bios 2, Ekologia ja ympäristö (Sanomapro) (Voit valita e-kirjan tai painetun kirjan)

Syventävät ja soveltavat kurssit

BI3: Kannisto, Mattila, Rissanen: Tabletkoulun biologia, BI3, Solu ja perinnöllisyys (www.tabletkoulu.fi)

BI4: Happonen, Holopanen ym.: Bios 4, Ihmisen biologia (Sanomapro) (Voit valita e-kirjan tai painetun kirjan.)

BI5: Kannisto, Mattila, Rissanen: Tabletkoulun biologia, BI5, Biologian sovellukset (www.tabletkoulu.fi)

BI6: Kirja sovitaan kurssin alussa.

 

Englanti (A)

Pakolliset kurssit

ENA1: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 1. Otava. (Voit hankkia kirjan myös e-kirjana.)

ENA2: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 2. Otava. (Voit hankkia kirjan myös e-kirjana.)

ENA3: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 3. Otava. (Voit hankkia kirjan myös e-kirjana.)

ENA4: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 4. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

ENA5: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 5. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

ENA6: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 6. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

Huom! Kannattaa hyödyntää kustantajan tarjousta: osta sekä painettu että e-kirja. Kysy kirjakaupasta yhdistelmää!

Syventävät ja soveltavat kurssit

ENA0: Tabletkoulu ENA1 kurssi

ENA7: Tabletkoulu ENA7 kurssi

ENA8: Tabletkoulu ENA8 kurssi

ENA9:Tabletkoulu ENABI9 kurssi

ENA10: Tabletkoulu

ENA13: Tabletkoulu ENA2 kurssi

 

Espanja (B3)

Lukiossa aloittaville

ESB31: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: Nos vemos 1. Otava.

ESB32: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: Nos vemos 2. Otava.


Espanja (B2/B3)

Yläkoulussa aloittaneille ja lukiossa aloittaville

ESB21/ESB33: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: Nos vemos 3. Otava.

ESB22/ESB34: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: Nos vemos 4. Otava.

ESB23/ESB35: Kosonen, Laine, Rubio, Setälä, Vanhanen: Acción 2 tekstikirja ja Acción 2 harjoituskirja. Sanoma Pro.

ESB24/ESB36, ESB25/ESB37: Kosonen, Laine, Rubio, Setälä, Vanhanen: Acción 2 tekstikirja ja Acción 2 harjoituskirja. Sanoma Pro.

ESB26/ESB38, ESB27/ESB39, ESB28/ESB40: Oppimateriaalista sovitaan myöhemmin.

 

Filosofia

Pakolliset kurssit

FI1:  Ahokas ym.:Lukion filosofia kurssi 1 (Opintoverkko)

FI2:  Apponen, ym.: Lukion filosofia kurssi 2 (Opintoverkko)

Digioppikirjoina palvelussa www.digioppikirja.fi ovat saatavilla kurssit 1 ja 2. Digioppikirjojen hinta on noin 13 euroa per kurssi.

Syventävät ja soveltavat kurssit

FI3:  Turpeinen ym.: Lukion filosofia kurssi 3 (Opintoverkko)

FI4:  Ahokas ym.: Lukion filosofia kurssi 4 (Opintoverkko)

  

Fysiikka

Pakolliset kurssit

FY1: Lehto, Maalampi ym.: FY1, Fysiikka luonnontieteenä (Sanomapro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

FY2: Lehto, Maalampi ym.: FY2, Lämpö (Sanomapro)

FY3: Lehto, Maalampi ym.: FY3, Sähkö (Sanomapro)

FY4: Lehto, Maalampi ym.: FY4, Voima ja liike (Sanomapro)

FY5: Lehto, Maalampi ym.: FY5, Jaksollinen liike ja aallot (Sanomapro)

FY6: Lehto, Maalampi ym.: FY6, Sähkömagnetismi (Sanomapro)

FY7: Lehto, Maalampi ym.: FY7, Aine ja säteily (Sanomapro)

 

Historia

Pakolliset kurssit

HI1: Höyssä, Lahtinen ym.: Historia ajassa 1, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa. (Sanomapro)

HI2: Aunesluoma, Lehtonen ym.: Historia ajassa 2, Kansainväliset suhteet. (Sanomapro)

HI3: Aunesluoma, Putus-Hilavuori ym: Historia ajassa 3, Itsenäisen Suomen historia (Sanomapro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

HI4: Höyssä, Lahtinen ym,: Historia ajassa 4, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. (Sanomapro)

HI5: Historia ajassa 5, Ruotsin itämaasta Suomeksi. (Sanomapro)

HI6: Jokiaho, Putus-Hilavuori ym.: Historia ajassa 6, Maailmankulttuurit kohtaavat. (Sanomapro)

Kaikki kirjat voi hankkia myös e-kirjana, jolloin opiskelija saa käyttöönsä sähköiset oheismateriaalit.

 

Kemia

Pakolliset kurssit

KE1 : Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 1, Kemiaa kaikkialla, (Otava)

Syventävät ja soveltavat kurssit

KE2: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 2, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, (Otava)

KE3: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 3, Reaktiot ja energia, (Otava)

KE4: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 4, Materiaalit ja teknologia, (Otava)

KE5: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 5, Reaktiot ja tasapaino (Otava)

KE6: Turpeenoja, Mooli kertaus (Otava)

Kaikki kirjat voi hankkia myös e-kirjana.

 

Maantiede

Pakolliset kurssit

GE1: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Tabletkoulun maantiede, GE1, Maailma muutoksesta (www.tabletkoulu.fi)

Syventävät ja soveltavat kurssit

GE2: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Tabletkoulun maantiede, GE2, Sininen Planeetta (www.tabletkoulu.fi)

GE3: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Tabletkoulun maantiede, GE3, Yhteinen maailma (www.tabletkoulu.fi)

GE4: Kirja ilmoitetaan myöhemmin.

 

Matematiikka

Huom! Hanki tietokoneellesi TiNspire CX CAS -tietokoneohjelmisto (http://nspire.fi/aloitus/). Laskinohjelmistoa käytetään kaikilla lyhyen ja pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla.

Hanki MAOL-digitaulukot (sähköinen kirja, Otava, saatavilla verkkokaupoista). Kirjaa käytetään kaikilla matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla. HUOM! Paperinen taulukkokirja ei ole enää sallittu yo-kirjoituksissa!

 

Matematiikka (Yhteinen)

Pakollinen kurssi

MAY1: Etelämäki ym.: Lukion yhteinen matematiikka (Edita)

Syventävä ja soveltava kurssi

MAY0: Johdatus lukiomatematiikkaan, Opettajan materiaali, ei kurssikirjaa!

 

Matematiikka (pitkä)

Pakolliset kurssit

MAA2: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot ja yhtälöt (SanomaPro)

MAA3: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 3, Geometria (SanomaPro)

MAA4: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 4, Vektorit (SanomaPro)

MAA5: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 5, Analyyttinen geometria (SanomaPro)

MAA6: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 6, Derivaatta (SanomaPro)

MAA7: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 7, Trigonometriset funktiot (SanomaPro)

MAA8: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot (SanomaPro)

MAA9: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 9, Integraalilaskenta (SanomaPro)

MAA10: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 10, Todennäköisyys ja tilastot (SanomaPro)

HUOM. Osalla MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA5 kursseista opettaja jakaa erillisen opetuskokeiluun liittyvän opetusmateriaalin. Näillä kursseilla kirjalistassa mainittua oppikirjaa ei välttämättä tarvita. Kyseisiä ryhmiä informoidaan Wilma-viestillä ennen kurssien alkua.

Syventävät ja soveltavat kurssit

MAA11: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 11, Lukuteoria ja todistaminen (SanomaPro)

MAA12: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 12, Algoritmit matematiikassa (SanomaPro)

MAA13: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (SanomaPro)

MAA14: YO Kertaus Tekijä Pitkä matematiikka -digikirja (SanomaPro)

MAA15: Vektorilaskennan jatkokurssi: Opettajan materiaali, ei oppikirjaa!

MAA16: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka (SanomaPro)

  

Matematiikka (lyhyt) 

Pakolliset kurssit

MAB2: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 2, Lausekkeet ja yhtälöt (SanomaPro)

MAB3: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 3, Geometria (SanomaPro)

MAB4: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 4, Matemaattisia malleja (SanomaPro)

MAB5: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 5, Tilastot ja todennäköisyys (SanomaPro)

MAB6: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

MAB7: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 7, Matemaattinen analyysi (SanomaPro)

MAB8: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys 2 (SanomaPro)

MAB9: YO Kertaus Tekijä Lyhyt matematiikka -digikirja (SanomaPro)

MAB10: Matematiikan perusteiden hallinta: Opettajan materiaali, ei oppikirjaa!

 

Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit

OP1: Opettajan materiaali

OP2: Opettajan materiaali

 

Ortodoksinen uskonto

Oppikirjat ilmoitetaan myöhemmin.

 

Psykologia

Pakolliset kurssit

PS1: Peltomaa, Ahokas...: Lukion psykologia kurssi 1 (Opintoverkko) TAI

PS1-5: Peltomaa, Ahokas...:  Lukion psykologia kurssit 1-5 (Opintoverkko)

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa yhdenkin syventävän kurssin, hänen kannattaa ostaa suoraan kurssien 1-5 oppikirja.

Syventävät ja soveltavat kurssit

PS1-5: Peltomaa, Ahokas,...:Lukion psykologia kurssit 1-5 (Opintoverkko)

PS2-3: Peltomaa, Ahokas,...:Lukion psykologia kurssit 2-3 (Opintoverkko)

PS4-5: Peltomaa, Ahokas,...:Lukion psykologia kurssit 4-5 (Opintoverkko)

PS6: Peltomaa,... :Lukion sosiaalipsykologia (Opintoverkko)

PS7: Peltomaa, ...:Lukion psykologian kertauskirja (Opintoverkko), toinen uudistettu painos (ilmestynyt 17.10.2018)

Lukion psykologian kurssit voi ostaa e-kirjoina palvelusta www.digioppikirja.fi.

  

Ranska (A2)

RAA1: Granath, Laine ym.: Escalier 2 (Sanoma Pro)

RAA2: Granath, Laine ym.: Escalier 2 ja Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAA3: Granath, Laine ym.: Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAA4: Dervin, Kemppainen ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAA5: Dervin, Kemppainen ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAA6: Kivivirta ym.: Abi Ranska (Otava)

RAA7 eteenpäin: materiaalista sovitaan myöhemmin

 

Ranska (B3)

Lukiossa aloittaville

RAB31: Granath, Laine ym.: Escalier 1 (Sanoma Pro)

RAB32: Granath, Laine ym.: Escalier 1 (Sanoma Pro)

 

Ranska (B2/B3)

Yläkoulussa ja lukiossa aloittaneille

RAB33/RAB21: Granath, Laine ym.: Escalier 2 (Sanoma Pro)

RAB34/RAB22: Granath, Laine ym.: Escalier 2 (Sanoma Pro)

RAB35/RAB23: Granath, Laine ym.: Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAB36/RAB24: Granath, Laine ym.: Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAB37/RAB25: Granath, Laine ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAB38/RAB26: Granath, Laine ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAB39/RAB27: Oppimateriaalista sovitaan myöhemmin.

RAB40/RAB28: Oppimateriaalista sovitaan myöhemmin.

 

Ruotsi (B)

Pakolliset kurssit

RUB1: Blom ym.: Fokus 1 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB2: Blom ym.: Fokus 2 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB3: Blom ym.: Fokus 3 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB4: Blom ym.: Fokus 4 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB5: Blom ym.: Fokus 5 (Otava 2015 tai uudempi)

Ruotsin kirjat voi hankkia e-kirjana tai printtiversiona.

Syventävät ja soveltavat kurssit

RUB0: Hietikko ym.: Min Grej (E-Oppi) (kirja hankitaan opettajan ohjeiden mukaan kurssin alussa)

RUB6: Appel ym.: Precis 6 (Sanomapro)

RUB7: Blom ym.: Fokus 7 (Otava)

RUB8-tukikurssi: Appel ym.: Precis 1 (Otava)

RUB9: Johansson ym.: Yo-kertaus ruotsi (Sanomapro) digikirja

RUB10: kurssilla jaettava materiaali

RUB11: kurssilla jaettava materiaali

RUB12: kurssilla jaettava materiaali

 

Saksa (A2)

SAA1: Unter uns 1 (E-Oppi) sekä Saksan eKielioppi (http://www.e-oppi.fi/saksa/)

SAA2: Unter uns 2 (E-Oppi) sekä Saksan eKielioppi

SAA3: Unter uns 3 (E-Oppi) sekä Saksan eKielioppi

SAA4: Unter uns 4 (E-oppi) sekä Saksan eKielioppi

SAA5: Unter uns 5 (sitten kun kirja valmistuu). Jos ei ehdi: Steenbeck ym.: Genau 6 (SanomaPro)

SAA6: Unter uns 6 (sitten kun kirja valmistuu). Jos ei ehdi: Matschke ym.: Genau 3 (Sanomapro) sekä Saksan eKielioppi (http://www.e-oppi.fi/saksa/)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

SAA7: Steenbeck ym.: Genau 7-8 (SanomaPro)

SAA8: Steenbeck ym.: Genau 7-8 (SanomaPro)

Paikalliset soveltavat kurssit

SAA10: Opettaja ilmoittaa materiaalin myöhemmin.

 

Saksa (B3)

Lukiossa aloittaville

SAB31: Bär ym. Magazin.de 1 (Otava)

SAB32: Magazin.de 2 (Otava)

SAB33: Magazin.de 3 (Otava)

SAB34: Magazin.de 4 (Otava)

SAB35: Magazin.de 5 (Otava)

SAB36: Magazin.de 6 (Otava)

SAB37: Magazin.de 7 (Otava)

SAB38: Plan D 7-8 (SanomaPro)

SAB39: Magazin.de ABI (Otava)

SAB310: Plan D 7-8 (SanomaPro)

 

Saksa (B2/B3)

Yläkoulussa aloittaneille

SAB21: Bär ym.: Magazin.de 3 (Otava)

SAB22: Magazin.de 4 (Otava)

SAB23: Magazin.de 5 (Otava)

SAB24: Magazin.de 6 (Otava)

SAB25: Magazin.de 7(Otava)

SAB26: Plan D 7-8 (SanomaPro)

SAB27: Plan D 7-8 (SanomaPro)

SAB29: Magazin.de Abi (Otava)

 

Terveystieto

Pakolliset kurssit

TE1: Lehtinen ym.: Lukion Syke 1, Terveyden perusteet (Edita, 2015 tai uudempi), e-kirja tai printtikirja

Syventävät ja soveltavat kurssit

TE2: Lehtinen ym.: Lukion Syke 2 (Edita, 2016 tai uudempi), E-kirja tai printtikirja

TE3: Lehtinen ym.: Lukion Syke 3 (Edita, 2016 tai uudempi), E-kirja tai printtikirja

TE4: Anttila, Koski ja Nummenmaa: TE1-3 Terveystiedon kertauskurssi (LOPS 2016). (www.tabletkoulu.fi)

TE5: Ei oppikirjaa

 

 

Uskonto

Pakolliset kurssit

UE 1 - 2: Peltomaa, Laulaja, ...:Lukion uskonto kurssit 1-2 (Opintoverkko)

UE 1 - 6: Peltomaa, Laulaja, ...:Lukion uskonto kurssit 1-6 (Opintoverkko)

Digioppikirjana saatavana kurssit 1 ja 2

Syventävät ja soveltavat kurssit

UE 3 - 6: Peltomaa, Laulaja, ...:Lukion uskonto kurssit 1-6 (Opintoverkko)

UE 5 - 6: Peltomaa, Laulaja, ...:Lukion uskonto kurssit 5-6 (Opintoverkko)

UE 7: TULOSSA: Peltomaa,...:Lukion uskonnon kertauskirja (kustantaja Opintoverkko)

 

Venäjä (B2)

Lukiossa aloittaville

VEB31, VEB32: Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 (Finn Lectura)

 

Venäjä (B2/B3)

Yläkoulussa ja lukiossa aloittaneille

VEB21/VEB33, VEB22/VEB34, VEB23/VEB35, VEB24/VEB36:

Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 (Finn Lectura)

VEB25/VEB37, VEB26/VEB38, VEB27/VEB39:

Marjatta Alestalo: Kafe Piter 2 (Finn Lectura)

VEB28/VEB310: Opettajan antama monistemateriaali

  

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit

YH1: Kestilä-Kekkonen, Aromaa ym.: Kanta 1: suomalainen yhteiskunta. (Edita).

YH2: Lindholm, Kähkönen ym.: Kanta 2: taloustieto. (Edita).

YH3: Ojanen, Aromaa ym.: Kanta 3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. (Edita).

Syventävät ja soveltavat kurssit

YH4: Karppinen, Hongisto-Mäenpää ym.: Kanta 4: kansalaisen lakitieto. (Edita)

YH5: Jalonen, Kähkönen: Kanta: yhteiskuntaopin kertauskirja. (Edita)

Kaikki kirjat voi hankkia myös e-kirjana, jolloin saa käyttöönsä sähköiset oheismateriaalit.

  

Äidinkieli

Pakolliset kurssit

ÄI1-ÄI6 Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. (Otava, 2016) Kirja on käytössä koko lukion ajan, myös syventävillä kursseilla. Oppikirjan voi hankkia digikirjana.

ÄI1:Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 1 (Otava) 

ÄI2: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 2 (Otava)

ÄI3: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 3 (Otava)

ÄI4: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 4 (Otava)

ÄI5: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 5 (Otava)

ÄI6: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 6 (digikirja, Otava)

Tehtäväkirjat (paitsi ÄI6) pitää hankkia painettuna.

Syventävät ja soveltavat kurssit

ÄI7: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 7 (digikirja, Otava) 

ÄI8: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 8 (Otava)

ÄI9: Kivimäki ym.: Särmä. Tehtäviä 9 (Otava)

ÄI0: Haapala ym.: Särmä. Kielenhuolto (digikirja, Otava)

Tehtäväkirjat (paitsi ÄI0 ja ÄI7) pitää hankkia painettuna.

 

S2-oppimäärän abikurssi S29

Äly- sähköinen oppimisympäristö https://aly.finlit.fi/

 Netland-tuotantoa