Oppikirjat lukuvuonna 2020-2021 Hyrylässä

Kirjat 2020-2021 Hyrylä  

 

(Kirjat 2019-2020 Hyrylä Huom. kuluvan vuoden kirjalista)

 

Biologia

Pakolliset kurssit

BI1: HapponenHolopanen ym.: Bios 1, Elämä ja evoluutio (Sanomapro) (Voit valita e-kirjan tai painetun kirjan)

BI2: Happonen, Holopanen ym.: Bios 2, Ekologia ja ympäristö (Sanomapro) (Voit valita e-kirjan tai painetun kirjan)

Syventävät ja soveltavat kurssit

BI3: Kannisto, Mattila, Rissanen:  BI3, Solu ja perinnöllisyys (Studeo) (www.studeo.fi)

BI4: Happonen, Holopainen ym.: Bios 4, Ihmisen biologia (Sanomapro) (Voit valita e-kirjan tai painetun kirjan.)

BI5:  Kannisto, Mattila, Rissanen: BI5, Biologian sovellukset (Studeo) (www.studeo.fi)

BI6: Kannisto, Mattila, Rissanen, Vuolet, Mäkinen:  Biologian kertauskurssi BI1-5, (Studeo) (www.studeo.fi)

 

Englanti (A)

Pakolliset kurssit

ENA1: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 1. Otava. (Voit hankkia kirjan myös e-kirjana.)

ENA2: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 2. Otava. (Voit hankkia kirjan myös e-kirjana.)

ENA3: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al.  Insights 3. Otava. (Voit hankkia kirjan myös e-kirjana.)

ENA4: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 4. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

ENA5: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 5. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

ENA6: Karapalo-Keltto-Kilmer-et al. Insights 6. Otava. (Mielellään (myös) e-kirjana.)

Huom! Kannattaa hyödyntää kustantajan tarjousta: osta sekä painettu että e-kirja. Kysy kirjakaupasta yhdistelmää!

Syventävät ja soveltavat kurssit

ENA0: ilmoitetaan myöhemmin

ENA7: Studeo ENA7 Sustainable solutions

ENA8: Ilmoitetaan myöhemmin

ENA9: Studeo ENABI9 Ready, Set, Go! 

ENA10: Ilmoitetaan myöhemmin 

ENA13: Ilmoitetaan myöhemmin

 

Espanja (B3)

Lukiossa aloittaville

ESB31: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: Nos vemos 1. Otava.

ESB32: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: Nos vemos 2. Otava.


Espanja (B2/B3)

Yläkoulussa aloittaneille ja lukiossa aloittaville

ESB21/ESB33: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: Nos vemos 3. Otava.

ESB22/ESB34: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: Nos vemos 4. Otava.

ESB23/ESB35: Kosonen, Laine, Rubio, Setälä, Vanhanen: Acción 2 tekstikirja ja Acción 2 harjoituskirja. Sanoma Pro.

ESB24/ESB36, ESB25/ESB37: Kosonen, Laine, Rubio, Setälä, Vanhanen: Acción 2 tekstikirja ja Acción 2 harjoituskirja. Sanoma Pro.

ESB26/ESB38, ESB27/ESB39, ESB28/ESB40: Oppimateriaalista sovitaan myöhemmin.

 

Filosofia

Pakolliset kurssit

FI1:  Ahokas ym.:Lukion filosofia kurssi 1 (Opintoverkko)

FI2:  Apponen, ym.: Lukion filosofia kurssi 2 (Opintoverkko)

Digioppikirjoina palvelussa www.digioppikirja.fi ovat saatavilla kurssit 1 ja 2. Digioppikirjojen hinta on noin 13 euroa per kurssi.

Syventävät ja soveltavat kurssit

FI3:  Turpeinen ym.: Lukion filosofia kurssi 3 (Opintoverkko)

FI4:  Ahokas ym.: Lukion filosofia kurssi 4 (Opintoverkko)

  

Fysiikka

Pakolliset kurssit

FY1: Lehto, Maalampi ym.: FY1, Fysiikka luonnontieteenä (Sanomapro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

FY2: Lehto, Maalampi ym.: FY2, Lämpö (Sanomapro)

FY3: Lehto, Maalampi ym.: FY3, Sähkö (Sanomapro)

FY4: Lehto, Maalampi ym.: FY4, Voima ja liike (Sanomapro)

FY5: Lehto, Maalampi ym.: FY5, Jaksollinen liike ja aallot (Sanomapro)

FY6: Lehto, Maalampi ym.: FY6, Sähkömagnetismi (Sanomapro)

FY7: Lehto, Maalampi ym.: FY7, Aine ja säteily (Sanomapro)

 

Historia

Pakolliset kurssit

HI1: Höyssä, Lahtinen ym.: Historia ajassa 1, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa. (Sanomapro)

HI2: Aunesluoma, Lehtonen ym.: Historia ajassa 2, Kansainväliset suhteet. (Sanomapro)

HI3: Aunesluoma, Putus-Hilavuori ym: Historia ajassa 3, Itsenäisen Suomen historia (Sanomapro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

HI4: Höyssä, Lahtinen ym,: Historia ajassa 4, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. (Sanomapro)

HI5: Historia ajassa 5, Ruotsin itämaasta Suomeksi. (Sanomapro)

HI6: Jokiaho, Putus-Hilavuori ym.: Historia ajassa 6, Maailmankulttuurit kohtaavat. (Sanomapro)

Kaikki kirjat voi hankkia myös e-kirjana, jolloin opiskelija saa käyttöönsä sähköiset oheismateriaalit.

 

Kemia

Pakolliset kurssit

KE1 : Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 1, Kemiaa kaikkialla, (Otava)

Syventävät ja soveltavat kurssit

KE2: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 2, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, (Otava)

KE3: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 3, Reaktiot ja energia, (Otava)

KE4: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 4, Materiaalit ja teknologia, (Otava)

KE5: Lehtiniemi ja Turpeenoja, Mooli 5, Reaktiot ja tasapaino (Otava)

KE6: Turpeenoja, Mooli kertaus (Otava)

Kaikki kirjat voi hankkia myös e-kirjana.

 

Maantiede

Pakolliset kurssit

GE1: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Studeon maantiede: GE1, Maailma muutoksesta (www.studeo.fi)

Syventävät ja soveltavat kurssit

GE2: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Studeon maantiede, GE2, Sininen Planeetta (www.studeo.fi)

GE3: Ikonen, Laitinen ja Virolainen: Studeon maantiede, GE3, Yhteinen maailma (www.studeo.fi)

GE4: Ikonen ja Laitinen: Studeon maantiede, GE1-4, Kertauskurssi (www.studeo.fi)

 

Matematiikka

Huom! Hanki tietokoneellesi TiNspire CX CAS -tietokoneohjelmisto (http://nspire.fi/aloitus/). Laskinohjelmistoa käytetään kaikilla lyhyen ja pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla.

Hanki MAOL-digitaulukot (sähköinen kirja, Otava, saatavilla verkkokaupoista). Kirjaa käytetään kaikilla matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla. HUOM! Paperinen taulukkokirja ei ole enää sallittu yo-kirjoituksissa!

 

Matematiikka (Yhteinen)

Pakollinen kurssi

MAY1: Etelämäki ym.: Lukion yhteinen matematiikka (Edita)

Syventävä ja soveltava kurssi

MAY0: Johdatus lukiomatematiikkaan, Opettajan materiaali, ei kurssikirjaa!

 

Matematiikka (pitkä)

Huom! Hanki tietokoneellesi TiNspire CX CAS -tietokoneohjelmisto (http://nspire.fi/aloitus/). Laskinohjelmistoa käytetään kaikilla lyhyen ja pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla.

Hanki MAOL-digitaulukot (sähköinen kirja, Otava, saatavilla verkkokaupoista). Kirjaa käytetään kaikilla matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla. HUOM! Paperinen taulukkokirja ei ole enää sallittu yo-kirjoituksissa!


Pakolliset kurssit

MAA2: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot ja yhtälöt (SanomaPro)

MAA3: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 3, Geometria (SanomaPro)

MAA4: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 4, Vektorit (SanomaPro)

MAA5: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 5, Analyyttinen geometria (SanomaPro)

MAA6: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 6, Derivaatta (SanomaPro)

MAA7: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 7, Trigonometriset funktiot (SanomaPro)

MAA8: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot (SanomaPro)

MAA9: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 9, Integraalilaskenta (SanomaPro)

MAA10: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 10, Todennäköisyys ja tilastot (SanomaPro)

 

Syventävät ja soveltavat kurssit

MAA11: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 11, Lukuteoria ja todistaminen (SanomaPro)

MAA12: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 12, Algoritmit matematiikassa (SanomaPro)

MAA13: Heiskanen ym.: Tekijä, Pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (SanomaPro)

MAA14: YO Kertaus Tekijä Pitkä matematiikka -digikirja (SanomaPro)

MAA15: Vektorilaskennan jatkokurssi: Opettajan materiaali, ei oppikirjaa!

MAA16: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka (SanomaPro)

  

Matematiikka (lyhyt) 

Huom! Hanki tietokoneellesi TiNspire CX CAS -tietokoneohjelmisto (http://nspire.fi/aloitus/). Laskinohjelmistoa käytetään kaikilla lyhyen ja pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla.

Hanki MAOL-digitaulukot (sähköinen kirja, Otava, saatavilla verkkokaupoista). Kirjaa käytetään kaikilla matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla. HUOM! Paperinen taulukkokirja ei ole enää sallittu yo-kirjoituksissa!


Pakolliset kurssit

MAB2: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 2, Lausekkeet ja yhtälöt (SanomaPro)

MAB3: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 3, Geometria (SanomaPro)

MAB4: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 4, Matemaattisia malleja (SanomaPro)

MAB5: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 5, Tilastot ja todennäköisyys (SanomaPro)

MAB6: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

MAB7: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 7, Matemaattinen analyysi (SanomaPro)

MAB8: Ekonen ym.: Tekijä, Lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys 2 (SanomaPro)

MAB9: YO Kertaus Tekijä Lyhyt matematiikka -digikirja (SanomaPro)

MAB10: Matematiikan perusteiden hallinta: Opettajan materiaali, ei oppikirjaa!

 

Musiikki

MU1: Mikko Myllykoski ja Aleksi Ojala: Musiikki ja minä (www.studeo.fi)

MU2: Sanna Pasanen, Markus Sidoroff ja Erkki Ylimäki: Moniääninen Suomi (www.studeo.fi) 

 

Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit

OP1: Opettajan materiaali

OP2: Opettajan materiaali

 

Ortodoksinen uskonto

Oppikirjat ilmoitetaan myöhemmin.

 

Psykologia

Pakolliset kurssit

PS1: Peltomaa, Ahokas...: Lukion psykologia kurssi 1 (Opintoverkko) TAI

PS1-5: Peltomaa, Ahokas...:  Lukion psykologia kurssit 1-5 (Opintoverkko)

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa yhdenkin syventävän kurssin, hänen kannattaa ostaa suoraan kurssien 1-5 oppikirja.

Syventävät ja soveltavat kurssit

PS1-5: Peltomaa, Ahokas,...:Lukion psykologia kurssit 1-5 (Opintoverkko)

PS2-3: Peltomaa, Ahokas,...:Lukion psykologia kurssit 2-3 (Opintoverkko)

PS4-5: Peltomaa, Ahokas,...:Lukion psykologia kurssit 4-5 (Opintoverkko)

PS6: Peltomaa,... :Lukion sosiaalipsykologia (Opintoverkko)

PS7: Peltomaa, ...:Lukion psykologian kertauskirja (Opintoverkko), toinen uudistettu painos (ilmestynyt 17.10.2018)

Lukion psykologian kurssit voi ostaa e-kirjoina palvelusta www.digioppikirja.fi.

  

Ranska (A2)

RAA1: Granath, Laine ym.: Escalier 2 (Sanoma Pro)

RAA2: Granath, Laine ym.: Escalier 2 ja Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAA3: Granath, Laine ym.: Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAA4: Dervin, Kemppainen ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAA5: Dervin, Kemppainen ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAA6: Kivivirta ym.: Abi Ranska (Otava)

RAA7 eteenpäin: materiaalista sovitaan myöhemmin

 

Ranska (B3)

Lukiossa aloittaville

RAB31: Granath, Laine ym.: Escalier 1 (Sanoma Pro)

RAB32: Granath, Laine ym.: Escalier 1 (Sanoma Pro)

 

Ranska (B2/B3)

Yläkoulussa ja lukiossa aloittaneille

RAB33/RAB21: Granath, Laine ym.: Escalier 2 (Sanoma Pro)

RAB34/RAB22: Granath, Laine ym.: Escalier 2 (Sanoma Pro)

RAB35/RAB23: Granath, Laine ym.: Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAB36/RAB24: Granath, Laine ym.: Escalier 3 (Sanoma Pro)

RAB37/RAB25: Granath, Laine ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAB38/RAB26: Granath, Laine ym.: Escalier 4 (Sanoma Pro)

RAB39/RAB27: Oppimateriaalista sovitaan myöhemmin.

RAB40/RAB28: Oppimateriaalista sovitaan myöhemmin.

 

Ruotsi (B)

Pakolliset kurssit

RUB1: Blom ym.: Fokus 1 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB2: Blom ym.: Fokus 2 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB3: Blom ym.: Fokus 3 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB4: Blom ym.: Fokus 4 (Otava 2015 tai uudempi)

RUB5: Blom ym.: Fokus 5 (Otava 2015 tai uudempi)

Ruotsin kirjat voi hankkia e-kirjana tai printtiversiona.

Syventävät ja soveltavat kurssit

RUB0: Hietikko ym.: Min Grej (E-Oppi) (kirja hankitaan opettajan ohjeiden mukaan kurssin alussa)

RUB6: Appel ym.: Precis 6 (Sanomapro)

RUB7: Blom ym.: Fokus 7 (Otava)

RUB8-tukikurssi: Appel ym.: Precis 1 (Otava)

RUB9: Johansson ym.: Yo-kertaus ruotsi (Sanomapro) digikirja

RUB10: kurssilla jaettava materiaali

RUB11: kurssilla jaettava materiaali

RUB12: kurssilla jaettava materiaali

 

Saksa (A2)

SAA1: Unter uns 1 (E-Oppi) sekä Saksan eKielioppi (http://www.e-oppi.fi/saksa/)

SAA2: Unter uns 2 (E-Oppi) sekä Saksan eKielioppi

SAA3: Unter uns 3 (E-Oppi) sekä Saksan eKielioppi

SAA4: Unter uns 4 (E-oppi) sekä Saksan eKielioppi

SAA5: Unter uns 5 (sitten kun kirja valmistuu). Jos ei ehdi: Steenbeck ym.: Genau 6 (SanomaPro)

SAA6: Unter uns 6 (sitten kun kirja valmistuu). Jos ei ehdi: Matschke ym.: Genau 3 (Sanomapro) sekä Saksan eKielioppi (http://www.e-oppi.fi/saksa/)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

SAA7: Steenbeck ym.: Genau 7-8 (SanomaPro)

SAA8: Steenbeck ym.: Genau 7-8 (SanomaPro)

Paikalliset soveltavat kurssit

SAA10: Opettaja ilmoittaa materiaalin myöhemmin.

 

Saksa (B3)

Lukiossa aloittaville

SAB31: Bär ym. Magazin.de 1 (Otava)

SAB32: Magazin.de 2 (Otava)

SAB33: Magazin.de 3 (Otava)

SAB34: Magazin.de 4 (Otava)

SAB35: Magazin.de 5 (Otava)

SAB36: Magazin.de 6 (Otava)

SAB37: Magazin.de 7 (Otava)

SAB38: Plan D 7-8 (SanomaPro)

SAB39: Magazin.de ABI (Otava)

SAB310: Plan D 7-8 (SanomaPro)

 

Saksa (B2/B3)

Yläkoulussa aloittaneille

SAB21: Bär ym.: Magazin.de 3 (Otava)

SAB22: Magazin.de 4 (Otava)

SAB23: Magazin.de 5 (Otava)

SAB24: Magazin.de 6 (Otava)

SAB25: Magazin.de 7(Otava)

SAB26: Plan D 7-8 (SanomaPro)

SAB27: Plan D 7-8 (SanomaPro)

SAB29: Magazin.de Abi (Otava)

 

Terveystieto

Pakolliset kurssit

TE1: Lehtinen ym.: Lukion Syke 1, Terveyden perusteet (Edita, 2015 tai uudempi), (digikirja tai painettu kirja)

Syventävät ja soveltavat kurssit

TE2: Lehtinen ym.: Lukion Syke 2, Ihminen, ympäristö ja terveys (Edita, 2016 tai uudempi). (digikirja tai painettu kirja)

TE3: Lehtinen ym.: Lukion Syke 3, Terveyttä tutkimassa (Edita, 2016 tai uudempi). (digikirja tai painettu kirja)

TE4: Anttila, Koski ja Nummenmaa: TE1-3 Terveystiedon kertauskurssi (LOPS 2016). (www.studeo.fi)

TE5: Ei oppikirjaa

 

Uskonto

Pakolliset kurssit

UE 1 - 2: Peltomaa, Laulaja, ...:Lukion uskonto kurssit 1-2 (Opintoverkko)

UE 1 - 6: Peltomaa, Laulaja, ...:Lukion uskonto kurssit 1-6 (Opintoverkko)

Digioppikirjana saatavana kurssit 1 ja 2

Syventävät ja soveltavat kurssit

UE 3 - 6: Peltomaa, Laulaja, ...:Lukion uskonto kurssit 1-6 (Opintoverkko)

UE 5 - 6: Peltomaa, Laulaja, ...:Lukion uskonto kurssit 5-6 (Opintoverkko)

UE 7: Peltomaa,...:Lukion uskonto - kertauskirja. OPS 2016 ( Opintoverkko)

 

Venäjä (B2)

Lukiossa aloittaville

VEB31, VEB32: Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 (Finn Lectura) HUOM. uudistettu painos ISBN: 978-951-1-33414-9

 

Venäjä (B2/B3)

Yläkoulussa ja lukiossa aloittaneille

VEB21/VEB33, VEB22/VEB34, VEB23/VEB35, VEB24/VEB36:

Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 (Finn Lectura) HUOM. uudistettu painos ISBN: 978-951-1-33414-9

VEB25/VEB37, VEB26/VEB38, VEB27/VEB39:

Marjatta Alestalo: Kafe Piter 2 (Finn Lectura)

VEB28/VEB310: Opettajan antama materiaali

  

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit

YH1: Kestilä-Kekkonen, Aromaa ym.: Kanta 1: suomalainen yhteiskunta. (Edita).

YH2: Lindholm, Kähkönen ym.: Kanta 2: taloustieto. (Edita).

YH3: Ojanen, Aromaa ym.: Kanta 3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. (Edita).

Syventävät ja soveltavat kurssit

YH4: Karppinen, Hongisto-Mäenpää ym.: Kanta 4: kansalaisen lakitieto. (Edita)

YH5: Jalonen, Kähkönen: Kanta: yhteiskuntaopin kertauskirja. (Edita)

Kaikki kirjat voi hankkia myös e-kirjana, jolloin saa käyttöönsä sähköiset oheismateriaalit.

  

Äidinkieli

Pakolliset kurssit

ÄI1-ÄI6 Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. (Otava, 2016) Kirja on käytössä koko lukion ajan, myös syventävillä kursseilla. Oppikirjan voi hankkia painettuna kirjana tai digikirjana.

ÄI1:Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 1 (painettu kirja, Otava) 

ÄI2: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 2 (painettu kirja, Otava)

ÄI3: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 3 (painettu kirja, Otava)

ÄI4: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 4 (digikirja, Otava)

ÄI5: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 5 (digikirja, Otava)

ÄI6: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 6 (digikirja, Otava)

 

Syventävät ja soveltavat kurssit

ÄI7: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 7 (digikirja, Otava) 

ÄI8: Haapala ym.: Särmä. Tehtäviä 8 (digikirja, Otava)

ÄI9: Kivimäki ym.: Särmä. Tehtäviä 9 (digikirja, Otava)

ÄI0: Haapala ym.: Särmä. Kielenhuolto (digikirja, Otava)

 

S2-oppimäärän abikurssi S29

Äly- sähköinen oppimisympäristö https://aly.finlit.fi/


Netland-tuotantoa