Ylioppilastutkinto

Lukion opiskelun päättövaiheessa suoritetaan valtakunnallinen päättökoe eli ylioppilastutkinto. Tutkinto varmistaa, että opiskelijat ovat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Lisätietoa ylioppilastutkinnosta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Pakolliset kokeet

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta.

Kaikille pakollinen on äidinkielen koe.

Lisäksi kokelas valitsee kolme pakollista seuraavista:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • yhden reaaliaineen koe.

Yhden kokeista tulee olla A-tason koe (matematiikka, toinen kotimainen tai vieras kieli).

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän suorittaa ne.

Ylimääräiset kokeet

Kokelas voi suorittaa ylimääräisinä reaaliaineiden, matematiikan, toisen kotimaisen kielen tai vieraiden kielten kokeita, joita hän ei suorita pakollisina. Ylimääräisten kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Kokeita suositellaan suoritettavaksi vähintään viisi. Useamman kokeen suorittamisesta voi olla hyötyä jatko-opintoihin hakemisessa tai pakollisen kokeen hylätyn suorituksen kompensoinnissa.

Arviointi

Ylioppilastutkinnon kokeiden arvosanat:

laudatur (L) = 10

eximia cum laude approbatur (E) = 9

magna cum laude approbatur (M) = 8

cum laude approbatur (C) = 7

lubenter approbatur (B) = 6

approbatur (A) = 5

improbatur (I)= hylätty

 

Hylätyn ja hyväksytyn uusiminen

Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa kolmena seuraavana tutkintokertana. Hyväksytyn kokeen voi uusia rajoituksetta.

 

 


Netland-tuotantoa