Italian kieli

Italiaa puhuu äidinkielenään noin 70 miljoonaa ihmistä ja se on todellinen kulttuurin kieli. Työelämässä sitä voi hyödyntää esimerkiksi matkailun, teollisuuden, muodin, taiteen ja kaupan aloilla. Italian kieltä voi opiskella B2/B3-kielenä Jokelassa.

Italian kielen opiskelu antaa opiskelijalle:

  • Italian kulttuurin tuntemusta
  • mahdollisuuden tutustua italialaiseen yhteiskuntaan.

Kurssien suoritusjärjestys

B2/B3-tasot - Valtakunnalliset syventävät kurssit

IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua

Perusasioiden ja ääntämisharjoitusten ohella opiskellaan arkeen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen, tavallisista asioista kertominen ja kysyminen. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

IAB32 Näin asiat hoituvat

Kurssilla opitaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

IAB21/IAB33 Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

IAB22/IAB34 Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

IAB23/IAB35 Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

IAB24/IAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

IAB25/IAB37 Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

IAB26/IAB38 Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

IAB27 Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniik kaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

IAB28 Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.


Netland-tuotantoa