Hyrylän muut koulukohtaiset kurssit

Ilmaisutaito

IT1 Ilmaisutaito 1

Ilmaisutaidon kurssilla tehdään erilaisia harjoituksia oman ilmaisun tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat:

 • improvisaatio
 • puhetekniikka
 • fyysinen ilmaisu
 • jännittäminen - rentoutuminen.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

IT2 Ilmaisutaito 2

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat:

 • improvisaatioharjoitukset
 • harjoitukset kohti valmista tuotosta
 • valmis esitys yleisölle
 • puvustus
 • lavastus
 • valaistus

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kansalaisen turvakurssit

KT1 Kansalaisen turvakurssi 1

Kurssi järjestetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen perusteet
 • palo- ja pelastustoimen esittely, väestönsuojelu ja sammutusharjoitukset
 • kansalaisen yleinen turvallisuus, poliisitoimi
 • itsepuolustusharjoitus
 • maastotaidot
 • puolustusvoimiin tutustuminen
 • hätäensiapu
 • kriisiauttaminen
 • vapaaehtoistoiminta

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

KT2 Kansalaisen turvakurssi 2

Kurssi järjestetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • maastossa liikkuminen ja suunnistaminen pimeässä
 • majoittuminen myös tilapäisvälinein (esimerkiksi teltta tai laavu)
 • työvälineiden käyttö
 • aterian valmistaminen maastossa
 • hätäensiapu
 • maastopalon sammutus
 • köysilaskeutuminen
 • kapean ja matalan vesistön ylitys tilapäisvälinein
 • turvallinen aseen käsittely (pienoiskivääri, jousi)
 • tutustumiskäynti: esim. kulttuurikohde, luonnonsuojelualue, joukko-osasto

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Platonin akatemia

PA1 Platonin akatemia

Platonin akatemia on monimuotoinen, eri oppiaineita integroiva soveltava kurssi. Sen pääasiallisena sisältönä ovat filosofiset keskustelut, retket eri kohteisiin ja kulttuuritapahtumien suunnittelu. Platonin akatemian kurssilla opiskelijat voivat toteuttaa myös omia kulttuuriprojekteja (mm. elokuvia, näytelmiä, radio-ohjelmia). Platonin akatemian puitteissa on mahdollista osallistua yliopistollisiin luentoihin. Platonin akatemian päätapahtuman järjestäminen on oleellinen osa kurssin sisältöä. Päätapahtuma järjestetään yhteistyössä muiden lukioiden kanssa. Kurssi toimii myös verkkopedagogisena projektina - seinättömänä kouluna. Kurssilaiset tekevät muun muassa oman kotisivun ja osallistuvat keskusteluihin verkkolehti Agorassa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Tekninen työ

TK1, TK2 Puuntyöstötekniikka 1-2 kurssia

Kurssille osallistujalta edellytetään perusopetuksen 7. vuositason teknisen työn opintoja tai vaihtoehtoisesti perusopetuksen 8.-9. vuositason pitkiä puuntyöstötekniikan opintoja. Kurssilla valmistetaan tuotteita puuntyöstökoneilla. Ideoinnissa, suunnittelussa ja työstämisessä pyritään käyttämään apuna tietotekniikkaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H). Suunnittelun osuus arvosanasta on 25 %, valmistusprosessin 25 % ja valmiin tuotteen 50 %.

TK3, TK4 Metallitekniikka ja elektroniikka 1-2 kurssia

Kurssille osallistujalta edellytetään perusopetuksen 7. vuositason teknisen työn opintoja tai vaihtoehtoisesti perusopetuksen 8.-9. vuositason pitkiä metallitekniikan ja elektroniikan opintoja. Kurssilla valmistetaan tuotteita metallintyöstökoneilla. Elektroniikan opinnoissa valmistetaan laitteita ja ratkaistaan ongelmia elektroniikan opetussarjoilla. Ideoinnissa, suunnittelussa ja opinnoissa käytetään apuna tietotekniikkaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H). Suunnittelun osuus arvosanasta on 25 %, valmistus prosessin 25 % ja valmiin tuotteen 50 %.

TK5 Teknisen työn lukiodiplomi

Diplomityö muodostuu teknisen työn tuotoksesta ja portfoliosta. Opiskelija valitsee annetuista valtakunnallisista teemoista yhden. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa tuotoksen, jonka tulee olla vaativa taidonnäyte. Kurssit 1-3 arvioidaan numeroin (4-10) ja diplomi (1-5).

Tekstiilityö

Yleistä tietoa

Tekstiilityön kursseille osallistuminen edellyttää vähintään perusopetuksen 7. vuosiluokan tekstiilityön opinnot tai vaihtoehtoisesti tekstiilityön valinnaisopinnot 8-9 vuosiluokilla.

Tekstiilityön kurssien tavoitteena on

 • kehittää opiskelijan laaja-alaista ajattelun taitoa käsityöalalla
 • vahvistaa opiskelijan itseluottamusta ja oman identiteetin kehittymistä
 • kehittää kokonaisuuksien hallintaa, ongelmaratkaisutaitoa, kykyä tarttua toimeen ja uskallusta luovaan kokeiluun
 • kehittää opiskelijaa suunnittelijana ja tekijänä.

TS1 Vaatetus 1

Opiskelija

 • suunnittelee ja valmistaa vapaavalintaisen vaatteen/asun ottaen huomioon omat tarpeensa sekä tekstiilityön taitonsa
 • perehtyy vaatteen suunnittelun ja valmistuksen perusteisiin
 • tutustuu suomalaisiin muodin vaikuttajiin
 • valmistaa työstään portfolion.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

TS2 Tekstiilien värjäys ja kuviointi

Opiskelija

 • perehtyy tekstiilin eri värjäysmenetelmiin ja kirjonnan tekniikoihin
 • suunnittelee ja valmistaa vapaavalintaisen tekstiilituotteen valitsemastaan tekniikoista ottaen huomioon omat tarpeensa ja tekstiilityön taitonsa
 • valmistaa työstään portfolion.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

TS3 Vaatetus 2

Opiskelija

 • tutustuu länsimaisen muodin historiaan ja muotiin vaikuttaviin tekijöihin
 • valmistaa vaatteen/ asun oman suunnitelman mukaisesti
 • valmistaa työstään portfolion
 • kehittää ongelmanratkaisutaitojaan ja tutustuu eri tiedonhankintamenetelmiin
 • suunnittelee neulevaatteen.

Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

TS4 Tekstiilityön lukiodiplomi

Opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin. Vaatimuksena on kaksi hyväksyttyä lukion tekstiilityön kurssia. Kurssi arvioidaan numeroin (1-5).

Tietotekniikka

AT1 Ohjelmoinnin perusteet

Ohjelmointitaito on nykyajan supervoima. Kurssilla opetellaan ohjelmoinnin perusteita JAVA-kielen parissa omalla tahdilla. Kurssilla käytetään Helsingin yliopiston samannimisen ohjelmointi-kurssin materiaaleja. Kurssin voi suorittaa lukiokurssin vaatimusten mukaisesti tai vaihtoehtoisesti Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti. Jälkimmäisellä tavalla saa lukiokurssin lisäksi kerättyä 5op korkeakouluopintoja.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • Syöte ja tulostus
 • Ehto- ja toistolause
 • Funktiot ja metodit
 • Lista ja taulukko
 • Olioiden alkeet

Kurssin arviointi perustuu tehtyihin harjoitustehtäviin. Kurssi arvioidaan suoritus-merkinnällä (S/H) tai numerolla (4 - 10).

AT2 Web-sivuston kehittäminen

Kurssilla tutustutaan web-tekniikoihin (back end ja front end) ja eri julkaisujärjestelmiin. Kurssilla kiinnitetään huomiota myös sivuston käytettävyyteen ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Jokainen opiskelija rakentaa lopputyönä oman sivuston. Luotu sivusto on mahdollista julkaista verkoon kurssin lopussa. Arviointi perustuu tehtyihin harjoitustöihin ja
lopputyöhön. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numerolla (4-10).

AT3 Multimediakurssi

Multimediakurssilla harjoitellaan mediakokonaisuuksien hallintaa grafiikan, animaatioiden, äänen ja videon parissa. Kurssilla ovat käytössä koulun järjestelmäkamerat ja helikopteri ilmakuvausta varten. Kurssin lopputyö toteutetaan projektiryhmissä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • Esitysgrafiikka ja animaatiot
 • Digitaalikameran käyttö ja kuvankäsittely
 • Äänenkäsittely ja musiikin luominen tietokoneella
 • Videokameran käyttö ja videoeditointi

Arviointi perustuu tehtyihin harjoitustehtäviin ja lopputyöhön. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numerolla (4 - 10).

AT4 Sovelluskehitys

Kurssilla tutustutaan mobiilisovelluskehitykseen ja pelikehitykseen Android-alustalla. Omat sovellukset voidaan ladata Android-älypuhelimeen tai tablettiin.

Kurssille voi tulla ilman esitietoja koodaamisesta, vaikkakin AT1 ohjelmointikurssia suositellaan pohjatiedoksi.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • Android Studio IDE (tai vastaava)
 • Android SDK
 • Sovellusten / pelien suunnittelu

Arviointi perustuu tehtyihin harjoitustöihin ja lopputyöhön. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numerolla (4-10).

AT5 Robotiikka

Robotisaatio on aikakautemme keskeinen trendi ja muutosilmiö, jonka olemassaoloa ja merkitystä ei voi kyseenalaistaa. Robotiikan avulla koodisi toimii vuorovaikutuksessa fyysisen todellisuuden kanssa.

Kurssilla toteutetaan omia sulautettuja järjestelmiä ohjelmoimalla Arduino mikrokontrollereita, sekä Raspberry Pi yhden piirilevyn tietokoneita. Lisäksi hyödynnetään erilaisia sensoreita, jotka mahdollistavat koodin vuorovaikutuksen fyysisen todellisuuden kanssa.

Arviointi perustuu tehtyihin harjoitustöihin ja lopputyöhön. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numerolla (4-10).

Vieraiden kielten tutustumiskursseja

VKT1 Espanjan kielen alkeiskurssi

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • tervehtiminen ja hyvästely, esittäytyminen, kiittäminen, anteeksipyyntö, päivämäärät, viikonpäivät, kellonajat
 • perhepiiri

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numerolla (4-10).

VKT2 Ciao italia - italian kielen alkeiskurssi

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • ääntämistä, tervehdyksiä, hyvästelyjä
 • tilaamista kahvilassa
 • yksinkertaisten asioiden kertomista omasta itsestä

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numerolla (4-10).

VKT3 Venäjän kielen tutustumiskurssi

Kurssi voidaan nähdä osana opiskelijan kansainvälisyyskasvatusta, ja sen tarkoituksena on myös madaltaa kynnystä varsinaisten venäjän opintojen aloittamiseksi. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan kyrilliset aakkoset ja siten lukemaan esim. kadunnimiä ja kylttejä. Opetellaan tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, esittely, kiittäminen, anteeksipyyntö, kaupassa ja ravintolassa asiointia sekä peruslukusanat. Saadaan tietoa venäläisten tavoista ja mentaliteetista. Tutustutaan Pietarin ja Moskovan nähtävyyksiin. Mahdollisuuksien mukaan käydään jossain venäläisessä kulttuuritapahtumassa. Kurssi voidaan suorittaa millä vuositasolla tahansa. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Kansainvälisyysprojektit

KP Kansainvälisyysprojektit

Kansainvälisiin projekteihin osallistumisesta saa kurssisuorituksia erillisen sopimuksen mukaan. Projekteja ovat esimerkiksi

 • Agora
 • Comenius
 • Kiina-projekti
 • ystävyyskouluprojekti

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kotitalous

KOT1 Kotitalouden peruskurssi

Kurssin sisältönä on perusruoanvalmistus, leivonta ja ravitsemus. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Kotitalouden kursseilla on materiaalimaksu.

KOT2 Kotitalouden juhlakurssi

Kurssin sisältönä on kansainvälinen ja kotimainen juhlakulttuuri. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Kotitalouden kursseilla on materiaalimaksu.

KOT3 Kotitalouden lukiodiplomikurssi

Kotitalouden lukiodiplomikurssi on 38 tunnin mittainen soveltava kurssi, joka muodostuu lukiodiplomityöstä ja esseestä. Oikeus suorittaa lukiodiplomityö edellyttää kahta kotitalouden kurssia (á 38h), jotka ovat tavoitteeltaan ja sisällöltään OPH:n kotitalouden suoritusohjeiden mukaisia. Kotitalouden kursseilla on materiaalimaksu.

Opiskelutaidot

OT1 Verkko-opiskelukurssi (laajuus 0,5 kurssia)

Opetellaan verkossa työskentelyä ja opiskelua. Kurssilla perehdytään tekijänoikeusasioihin ja tehdään harjoitustyönä tehtäviä verkkoympäristössä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Muut kurssit

OK1 Oppilaskuntatyön kurssi

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

 • oman ohjausryhmänsä asioiden hoito
 • toiminta oppilaskunnassa
 • lukiolaisten yhteisten asioiden hoito
 • tutortoiminta
 • aktiivinen toiminta lukion eri tapahtumien organisoinnissa.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

TUT1 Tutortoiminta

Lukion tutor-toiminnan tavoitteena on auttaa uusia opiskelijoita opiskelun alkuun ja toimia heidän viihtymisensä edistämiseksi lukiossa. Tutoreina voivat toimia 2. ja 3. vuoden opiskelijat. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opastoiminta esimerkiksi lukion alkuvaiheessa aktiivisuuden ja opiskelumotivaation lisääminen opiskelun oheistempaukset ja teemat opiskelijan näkökulman esittely lukion tilaisuuksissa yhteistyö muiden oppilaitosten tutoreiden kanssa. Kurssi arvioidaan opiskelijan tekemän osallistumispäiväkirjan perusteella suoritusmerkinnällä (S/H).

MK2 Autokoulukurssi

Suorittamalla vähintään B-tason ajokortin opiskelija saa yhden koulukohtaisen soveltavan lukiokurssin ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MK3 Koulun tapahtumat kurssi

Koulun tapahtumien vastuuhenkilönä toimiminen voidaan hyväksyä lukion kurssiksi. Opiskelija pitää tapahtumapäiväkirjaa ja tapahtuman vastuuopettaja kuittaa suoritukset joka kerta erikseen.  Suorituksiksi lasketaan esiintymiset koulun juhlissa, vanhempainilloissa ja muissa tilaisuuksissa harjoitteluineen, mukaanlukien äänentoisto, valaistuksen ym. hoitaminen, kuvaaminen, tallentaminen, lehtikirjoituksen laatiminen jne.  Päiväkirja palautetaan koko lukuvuoden osalta lukuvuoden lopussa rehtorille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa