Liikunta

Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Liikunnan opiskelija

  • saa myönteisiä kokemuksia, jotka auttavat jaksamaan koulutyössä
  • oppii vastuullisuuteen ja reilun pelin hengen ymmärtämiseen sekä hyviin tapoihin
  • kehittää taitojaan eri liikuntamuodoissa
  • saa valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastukseen
  • saa mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntatapahtumiin ja kilpailuihin
  • voi liittää tavoitteellisen liikuntaharrastuksen lukio-opintoihin.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

LIP1/ LIT1 Taitoa ja kuntoa

Kurssin sisältönä on fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi, palloilu ja mailapelit, aerobic ja kuntopiiri, lihashuolto ja rentoutus, tanssi, luistelu ja uinti. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

LIP2/LIT2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen

Sisällöt mukailevat LI1-kurssin sisältöjä. Lisänä ovat yleisurheilu, suunnistus ja luontoliikunta sekä kunnon mittaaminen ja arviointi. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

LIP3/LIT3 Virkisty liikunnasta

Kurssin lajit sovitaan kurssin alussa ryhmäkohtaisesti. Tarjolla on kuntosaliharjoittelua, keilailua, pelejä, musiikkiliikuntaa, lihashuoltoa ja rentoutusta. Opiskelija ohjataan omatoimiseen ja itsenäiseen harjoitteluun. Osa lajeista on maksullisia, mutta opiskelijahintaisia. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

LIP4/LIT4 Yhdessä liikkuen - Vanhat tanssit

Tavoitteena on Vanhojen päivän tanssinäytöksen valmistaminen ja esittäminen, sosiaalisen kanssakäymisen, perinteiden ja tapakulttuurin edistäminen. Kurssiohjelma sisältää 10-12 erilaista tanssia. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

LIP5/LIT5 Kuntoliikunta

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti (max. 12 tuntia) että ryhmässä. Opiskelija pitää liikuntapäiväkirjaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

Hyrylän koulukohtaiset kurssit

LIP6 Hajautettu sählykurssi 1 pojille

1.-3. vuoden opiskelijoille 1-2 h / viikko. Kurssi pidetään lukujärjestyksen ulkopuolella. Kurssilla tutustutaan salibandyn sääntöihin ja pelistrategiaan, kehitytään salibandyn pelaajina ja osallistutaan sählyturnaukseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

LIP7 Hajautettu sählykurssi 2 pojille

1.-3. vuoden opiskelijoille 1-2 h / viikko. Kurssi pidetään lukujärjestyksen ulkopuolella. Kurssilla tutustutaan salibandyn sääntöihin ja pelistrategioihin, kehitytään edelleen salibandyn pelaajina ja osallistutaan sählyturnaukseen. Kurssille osallistuminen edellyttää että salibandykurssi 1 on suoritettuna. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

LIP8/LIT8 Liikunnan lukiodiplomin kurssi

Liikunnan lukiodiplomikurssi on tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille ja liikunta-alalle suuntautuville opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään neljän muun liikuntakurssin suorittamista lukiodiplomin kurssin lisäksi. Opiskelija antaa näytön liikuntatiedoista (tutkielma), liikuntakykyisyydestä ja erityisosaamisesta valitsemassaan lajissa. Tämän lisäksi laaditaan portfolio. Portfolioon kerätään koko lukion ajalta liikunnan kurssien lisäksi koulun muu liikuntatoiminta, mahdollinen ohjaustoiminta ja kuvaus omasta harjoittelusta. Liikunnan lukiodiplomin suoritus alkaa ensimmäisen lukiovuoden alussa, mutta vaadittavat kriteerit täyttävä opiskelija voi aloittaa myöhemminkin. Diplomi on valtakunnallinen ja se noudattaa yhtenäisiä suoritusohjeita ja arviointikriteerejä. Tarkemmat suoritusohjeet saatavissa liikunnanopettajalta. Kurssi arvioidaan numeroin (1-5).

LIP9/LIP10/LIP11/LIT9/LIT10/LIT11 Valmennuskurssit

Urheiluvalmennuskurssit ovat laajuudeltaan 2 x 38 h lukuvuodessa. Kurssit ovat tarkoitettu urheiluseurojen valmennuksessa oleville. Urheiluvalmennuskurssille tulee hakea erillisellä kaavakkeella. Valmentajan ohjaamasta harjoittelusta opiskelija pitää harjoituspäiväkirjaa. Kurssintavoitteet riippuvat lajista ja valmentajan asettamista tavoitteista.

LIP12/LIT12 Sauvakävellen kuntoon

Vaihtelua koulun arkeen monipuolisen liikunnan avulla. Kurssilla harjoitellaan kestävyysliikunnan eri muotoja muun muassa sauvakävelyä, lenkkeilyä ja frisbee-golfia. Välillä rentoutumista metsäjoogalla ja vesijuoksulla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

LIT13 Fitness kuntosalikurssi

Kurssin tavoitteena on kuntosaliharjoittelu sekä tutustuminen ryhmäliikuntatunteihin. Fitnesskurssille osallistuva asettaa itselleen tavoitteen. Tavoitteen pohjalta suunnitellaan ohjaajan kanssa henkilökohtainen kuntosaliohjelma. Kurssi järjestetään yhdessä Viva! Wellness Clubin kanssa. Kurssin hinta on 130 euroa. Ryhmän maksimikoko on 20 (min. 15 osallistujaa). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

LIT14/LIP14 Tanssiopiston tanssikurssi

Kurssilla opetetaan jazz- ja/tai nykytanssia ja street-tanssia ammattiopettajan johdolla. Opetus tapahtuu osittain Tanssiopisto Keton tiloissa. Kurssimaksu on 100 euroa. Ryhmän maksimikoko on 20 (min. 15 osallistujaa). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

LIT15/LIP15 Urheiluopistokurssi

Urheiluopistolla toteutettava viikonloppukurssi (pe-su), jonka aikana on mahdollisuus tutustua lukuisiin liikuntamuotoihin oman mielenkiinnon mukaan. Kurssi toteutetaan syyslukukauden aikana, ja siihen sisältyy täyshoito. Kurssimaksu on noin 130 euroa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Jokelan koulukohtaiset kurssit

LI6 Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Lukiodiplomi arvioidaan numeroin (1-5).

Kellokosken koulukohtaiset kurssit

LI6 Pallo- ja mailapelikurssi

Perehdytään syvällisemmin tuttuihin lajeihin sekä tutustutaan vieraimpiin pallo- sekä mailapeleihin. Lajeina esimerkiksi salibandy, jalkapallo, lentopallo, koripallo, käsipallo, pesäpallo sekä mailapeleistä sulkapallo, squash, tennis, pöytätennis. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

LI7 Eri liikuntalajeihin tutustumiskurssi

Tavoitteena on kokea uusia elämyksiä liikunnan parissa ja auttaa löytämään uusia lajeja esimerkiksi golf, keilaus, ultimate, kuntosali, kiipeily. Kurssi on maksullinen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

LI8 Liikunnan lukiodiplomikurssi

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös liikuntatiedot (tutkielma) ja oman osaamisen ja oppimisen itsearviointitaidot. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Suoritetusta diplomista saa pisteitä pyrittäessä esimerkiksi liikuntatieteelliseen tiedekuntaan ja urheiluopistoihin. Kurssi arvioidaan numeroin (1-5).

LI9 Urheiluopistokurssi (laajuus œ kurssia)

Tavoitteena on tutustua käytännössä urheiluopistoelämään sekä useaan eri liikuntalajiin Ohjelman sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssi on maksullinen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

LI10, 11 ja 12 Jääurheilu

Tavoitteena kursseilla on, että jääkiekkoa tai ringetteä harrastava opiskelija saa mahdollisuuden lisäharjoitteluun. Jääkiekko/ringettevarustus on kurssilla pakollinen. Kurssi toteutetaan aamujääharjoitteluna. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

TL1, 2 ja 3 Taitoluistelu

Kurssi on tarkoitettu taitoluistelun harrastajille. Kurssit ovat itseohjautuvia. Harjoitteluohjelma laaditaan oman valmentajan avulla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Netland-tuotantoa