Venäjän kieli

Venäjän kieli on Euroopan puhutuin kieli. Suomelle venäjän kielellä ja Venäjän tuntemuksella on aivan erityinen merkitys. Suomessa on aina tarvittu venäjänkielentaitoisia asiantuntijoita. Venäjänkielisten maahanmuuttajien ja ostovoimaisten turistien määrän kasvun myötä venäjän kielen taitajia tarvitaan entistä enemmän. Venäjän kielen osaajia tarvitaan niin kaupan, teollisuuden, kulttuurin kuin matkailunkin piirissä. Venäjän kieltä voi opiskella Hyrylässä B2/B3-kielenä.

Venäjän kielen opiskelu antaa opiskelijalle

  • Venäjän kulttuurin tuntemusta
  • mahdollisuuden tutustua venäläiseen yhteiskuntaan.

Kurssien suoritusjärjestys

B2/B3-tasot - Valtakunnalliset syventävät kurssit

VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää, mutta lisäksi opitaan aluksi tunnistamaan ja lopuksi myös kirjoittamaan kyrilliset aakkoset. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB32 Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Tutustutaan erityisesti ravintolakäyttäytymiseen ja venäläiseen keittiöön. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB21/VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Myös pieniä viestejä kirjoitetaan. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB22/VEB34 Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat suomalaiset ja venäläiset ihmisinä, Suomen ja Venäjän maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Erityisesti tutustutaan Pietariin ja Moskovaan. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB23/VEB35 Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB24/ VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä suomalaisten ja venäläisten nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Vertaillaan kummankin maan koulutusjärjestelmiä. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB25/VEB37 Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi venäläinen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri, baletti tai urheilu. Jotain kulttuurin alaa voidaan painottaa oppilaitten mieltymysten mukaan. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan johonkin venäläiseen kulttuuritapahtumaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB26/VEB38 Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat suomalaisen ja venäläisen yhteiskunnan toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB27/VEB39 Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

VEB28/VEB310 Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen Suomessa ja Venäjällä. Otetaan huomioon Venäjän federaation laajuus ja siitä johtuvat aluekohtaiset erot. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä harjoitellaan entistä vaativampaa kuullunymmärtämistä. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10).

Jokelan koulukohtainen kurssi

MK4 Venäjän kurkistuskurssi

Kurssilla opetellaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan venäläisten sanojen ääntämistä. Lisäksi tutustutaan venäjän kielioppiin, eri alojen tavanomaisimpaan sanastoon ja kohteliaisuusfraaseihin sekä venäläiseen kulttuuriin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H.


Netland-tuotantoa