Espanjan kieli

Espanjan kieli on yksi maailman puhutuimmasta neljästä kielestä kiinan, englannin ja hindin ohella. Se on yksi YK:n virallisista kielistä. Espanjaa puhuu äidinkielenään yli 300 miljoonaa ihmistä Espanjan lisäksi Etelä- ja Keski-Amerikassa. Yhdysvalloissa on myös merkittävä espanjankielinen vähemmistö. Espanjan kieltä voi opiskella B2/B3-kielenä Hyrylässä.

Espanjan kielen opiskelu antaa

  • espanjan yhteiskunnan ja kulttuurien tuntemusta
  • mahdollisuuden tutustua espanjankieliseen maailman.

Kurssien suoritusjärjestys

B2/B3-tasot - Valtakunnalliset syventävät kurssit

EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB32 Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Aihepiireinä on myös nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa- ajanvietto ja harrastukset. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB21/EAB33 Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB22/EAB34 Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat Suomen esittely, Espanjan ja Latinalaisen Amerikan maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB23/EAB35 Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB24/EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB25/EAB37 Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä ovat Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kirjallisuus, musiikki ja elokuva sekä tanssi. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB26/EAB38 Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat espanjankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB27/EAB39 Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).

EAB28/EAB310 Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssi painottuu kertaukseen ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10).


Netland-tuotantoa