Ohjeita kokelaalle

Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet kestävät kuusi tuntia (klo 9-15). Kokeesta saa lähteä klo 12. Ruotsissa ja vieraissa kielissä on lisäksi erillinen kuullunymmärtämiskoe, joka kestää noin tunnin.

Kokeita järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja  helmi-maaliskuussa seuraavissa aineissa:

 • Äidinkieli (tekstitaito ja essee)
 • Vieras kieli (A- ja C-taso)
 • Toinen kotimainen kieli (A- tai B-taso)
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Reaali: 1. koepäivä PS, FI, HI, FY, BI ja 2. koepäivä UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE

Koeohjeita

 • Valmistaudu kokeisiin.
 • Tarkista missä koe pidetään (Hyrylässä, Jokelassa vai Kellokoskella).
 • Ole ajoissa paikalla.
 • Pakkaa eväät läpinäkyviin rasioihin tai pusseihin, joissa ei saa olla mitään tekstiä.
 • Ota mukaan vain tarvittavat välineet:  kynä, kumi, teroitin sekä tarvittaessa harppi, geokolmio ja viivoitin.
 • Vie laskin ja taulukkokirja ajoissa tarkistukseen (ma, fy, ke, ge).
 • Konseptipaperit ja nenäliinat jaetaan kokeessa.
 • Vaatteissa ei saa olla tekstiä. 
 • Jätä kännykkä ja muut elektroniset laitteet koesalin ulkopuolelle.
 • Koesalissa ei saa puhua toisten kokelaiden kanssa.
 • WC:ssä saa käydä kokeen aikana valvojan ohjaamana.
 • Käytä koko koeaika hyödyksesi.
 • Muista laittaa jokaiseen konseptipaperiin kokelasnumero, nimi ja allekirjoitus.
 • Noudata ainekohtaisia ohjeita.
 • Merkitse suttupaperit vetämällä iso X jokaiselle sivulle.
 • Vilpistä seuraa kokeen hylkääminen.
 • Jos sairastut ennen koetta, soita heti rehtorille.

Lisätietoja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista on saatavissa ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta (www.ylioppilastutkinto.fi), aineenopettajilta, opinto-ohjaajilta, apulaisrehtorilta, rehtorilta ja koulusihteeriltä.


Netland-tuotantoa