Kellokosken toimipisteen opetuksen tuntijako

Oppiaine Pakolliset
kurssit
Syventävät
valtakunnalliset
kurssit
Koulukohtaiset
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
B1-ruotsi 2 1/2
A-englanti 1/2 + 1/2 
A-ranska 6  
A-saksa  
B2-/B3-ranska    8/10   
B2-/B3-saksa   8/10   
Matematiikka (lyhyt)   2
Matematiikka (pitkä) 10  3 1 + 1/2 
Biologia 2 3 2
Maantiede 2 2 1
Fysiikka 1 7 2
Kemia 1 4  
Uskonto (ev.lut.) 3 2  
Uskonto (ort.) 3 2  
Uskonto (muu) 3 2  
Elämänkatsomustieto 3 2  
Filosofia  1  
Psykologia 1 4 1
Historia 4 2 1/2
Yhteiskuntaoppi 2 2  
Terveystieto 1 2  
Musiikki 1-2 3 3
Kuvataide 1-2 3 3
Liikunta 2 3 6 1/2 + urh. valm.
Opinto-ohjaus 1 1 1
Yrittäjyyskasvatus     2+4
Tietotekniikka     1-5
Vieraiden kielten tutustumiskursseja     1-3
Kansainväliset projektit     1-3
Opiskelutaidot     0,5 - 1
Oppilaskuntatyö     1

Netland-tuotantoa