Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Jokelassa (vanha ops)

Hyvä opiskelija!

Huomioithan, että valtakunnallinen opetussuunnitelma on vaihtumassa ja siksi kirjakaupoissa voi olla samalla nimellä kahden eri opetussuunnitelman kirjoja. Ennen vuotta 2016 aloittaneet opiskelijat opiskelevat vanhan opetussuunnitelman mukaan. Muistathan varmistaa kirjoja ostaessasi ja tilatessasi, että kyseessä on vanhan opetussuunnitelman kirjasarjan kirja.

Tulostettava versio

Biologia

Pakolliset kurssit

BI1: Happonen ym.: Bios 1, Eliömaailma (uusin painos, SanomaPro)

BI2:Happonen ym.: Bios 2, Solu ja perinnöllisyys (uusin painos, SanomaPro)

Kirjat voi hankkia myös e-kirjoina

Syventävät ja soveltavat kurssit

BI3: Happonen ym.: Bios 3, Ympäristöekologia (SanomaPro 2014 tai uudempi)

BI4: Happonen ym.: Bios 4, Ihmisen biologia (SanomaPro 2014 tai uudempi)

BI5: Happonen ym.: Bios 5, Bioteknologia (SanomaPro uusin painos)

Kertauskurssille voi hankkia halutessaan kirjan Bios 6 tai YO Biologia (SanomaPro)


 

Elämänkatsomustieto

Pakolliset kurssit

ET1: Hjelm & Slotte: Dialogi hyvästä elämästä. (Tammi)

ET2: Hjelm & Slotte: Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä. (Tammi)

ET3: Hjelm & Slotte: Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. (Tammi)

 

Englanti

Pakolliset kurssit

ENA1: Daffue-Karsten ym.: On Track 1 (SanomaPro)

ENA2: Daffue-Karsten ym.: On Track 2 (SanomaPro)

ENA3: Daffue-Karsten ym.: On Track 3 (SanomaPro)

ENA4: Daffue-Karsten ym.: On Track 4 (SanomaPro)

ENA5: Ikonen, Mäkelä ym.: Profiles 5 (SanomaPro)

ENA6: Ikonen, Mäkelä ym.: Profiles 6 (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

ENA0, ENA7, ENA 8, ENA 9, ENA 10, ENA 11, ENA 12: kursseilla jaettava materiaali

ENA16 ja ENA17: verkkokurssimateriaali

 

Filosofia

Pakollinen kurssi

FI1: Hallamaa, Pihlström ym.: Filosofian Odysseia. (Edita)

Syventävät ja soveltavat kurssit

FI2: Hallamaa, Pihlström ym.: Etiikan Odysseia. (Edita)

FI 3: Hallamaa, Pihlström ym.: Tiedon Odysseia. (Edita)

FI 4: Hallamaa, Pihlström ym.: Yhteiskunnan Odysseia. (Edita)

FI 5: Haapala: Taide ja kauneus. Johdatus estetiikkaan (Kirjapaja oy). (Edita)

FI 6: Hallamaa, Pihlström ym.: Odysseia. Matka filosofiaan. (Edita) + kurssilla jaettava materiaali.

FI7: Kurssien 1 - 4 kirjat. (Edita)

 

Fysiikka

Pakollinen kurssi

FY1 Lehto, Havukainen ym.: Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä. (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

FY2: Lehto, Havukainen ym.: Fysiikka 2, Lämpö. (SanomaPro)

FY3: Lehto, Havukainen ym.: Fysiikka 3, Aallot. (SanomaPro)

FY4: Lehto, Havukainen ym.: Fysiikka 4, Liikkeen lait. (SanomaPro)

FY5: Lehto, Havukainen ym.: Fysiikka 5, Pyöriminen ja gravitaatio. (SanomaPro)

FY6: Lehto, Havukainen ym.: Fysiikka 6, Sähkö. (SanomaPro)

FY7 Lehto, Havukainen ym.: Fysiikka 7, Sähkömagnetismi. (SanomaPro)

FY8: Lehto, Havukainen ym.: Fysiikka 8, Aine ja säteily. (SanomaPro)

FY9: Lehto, Havukainen ym.: Fysiikan kertauskirja (uusi). (SanomaPro)

 

Historia

Pakolliset kurssit

HI1: Lahtinen, Ripatti ym.: Linkki 1: Ihminen, ympäristö ja kulttuuri. (SanomaPro)

HI2: Lahtinen, Ripatti ym.: Linkki 2: Eurooppalainen ihminen. (SanomaPro)

HI3: Lahtinen, Ripatti ym.: Linkki 3: Kansainväliset suhteet. (SanomaPro)

HI4: Lahtinen, Ripatti ym.: Linkki 4: Suomen historian käännekohtia. (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

HI5: Lahtinen, Ripatti ym.: Linkki 5: Suomen varhaisvaiheet. (SanomaPro)

HI6: Lahtinen, Ripatti ym.: Linkki 6: Kulttuurien kohtaaminen. (SanomaPro)

HI7 - 11 kurssilla jaettava materiaali

HI12 Mikä tahansa historian kertauskirja.

 

Italia

IAB1 - 2: Ziglio, Rizzo ym.: Espresso 1. (Otava)

IAB3 - 5: Ziglio, Rizzo ym.: Espresso 2. (Otava)

IAB6 - 8: Ziglio, Rizzo ym.: Espresso 3. (Otava)

 

Kemia

Syventävät ja soveltavat kurssit

KE3: Lehtiniemi ym.: MOOLI 3, Reaktiot ja energia. (Otava)

KE4: Lehtiniemi ym.: MOOLI 4, Metallit ja materiaalit. (Otava)

KE5: Lehtiniemi ym.: MOOLI 5, Reaktiot ja tasapaino. (Otava)

 KE7: ABI kemia. (Otava)

 Myös Mooli 1 - 5 digikirjat ovat käytettävissä syksystä 2014 alkaen.

 

Latinan kieli ja Rooman kulttuuri

Clavis Latina I. Textus et cultura. 2. korjattu painos. (Opetushallitus)

1. kurssi: luvut I - VIII

2. kurssi: luvut IX - XIV

 

Maantiede

Pakolliset kurssit

GE1: Anttila-Muilu ym.: Geos 1, Sininen Planeetta + työkirja (Sanomapro/2009 tai uudempi)

GE2: Anttila-Muilu ym.: Geos 2, Yhteinen maailma + työkirja (Sanomapro /2009 tai uudempi)

Syventävät kurssit

GE3: Anttila-Muilu ym.: Geos 3, Haasteiden maailma (Sanomapro /2010 tai uudempi)

GE4: Anttila-Muilu ym.: Geos 4, Aluetutkimus (Sanomapro /2011 tai uudempi)

 

Matematiikka, pitkä

MAOL, Matematiikan, fysiikan ja kemian taulukot (uudistettu painos) ja graafinen laskin. Yo-kokeessa kaikki funktiolaskimet, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja.

Pakolliset kurssit

MAA6: Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 6 Todennäköisyys ja tilastot (SanomaPro/2005 tai uudempi)

MAA7: Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 7 Derivaatta (SanomaPro/2005 tai uudempi)

MAA8: Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 8 Juuri- ja logaritmifunktiot (SanomaPro/2005 tai uudempi)

MAA9: Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot (SanomaPro/2005 tai uudempi)

MAA10: Kangasaho ym.:Pitkä matematiikka 10 Integraalilaskenta (SanomaPro 2007 tai uudempi)

Syventävät ja soveltavat kurssit

MAA11: Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 11 Lukuteoria ja logiikka (SanomaPro 2007 tai uudempi)

MAA12: Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (SanomaPro/2005 tai uudempi)

MAA13: Kangasaho ym.:Pitkä matematiikka 13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (SanomaPro 2007 tai uudempi)

MAA15: Etelämäki, Hirvonen ym.: Summa 7. Talousmatematiikka. (SanomaPro.)

MAA16: Analyysi ei oppikirjaa

MAA 17 Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 14: kertauskirja. (SanomaPro)

 

Matematiikka, lyhyt

Pakolliset kurssit

MAB2: Etelämäki, Hirvonen ym.: Summa 2. Geometria. (Edita)

MAB3: Etelämäki, Hirvonen ym.: Summa 3. Matemaattisia malleja. (Edita)

MAB4:  Etelämäki, Hirvonen ym.: Summa 4. Matemaattinen analyysi. (Edita)

MAB5: Etelämäki, Hirvonen ym.: Summa 5. Tilastot ja todennäköisyys. ( Edita)

MAB6: Etelämäki, Hirvonen ym.: Summa 6. Matemaattisia malleja II. (Edita.)

Syventävät ja soveltavat kurssit

MAB7:  Etelämäki, Hirvonen ym.:  Summa 7. Talousmatematiikka. (Edita)

MAB8: Etelämäki, Hirvonen ym.: Summa 8. Matemaattisia malleja III. (Edita)

MAB10: Etelämäki, Hirvonen ym.: Summa, kertauskirja. (Edita)

MAB11 = MAA6 Pitkä matem. 6

MAB12 = MAA11 Pitkä matem. 11

 

Psykologia

Pakollinen kurssi

PS1: Laine & Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 1. (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

PS2: Laine & Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 2. (SanomaPro)

PS3: Laine & Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 3. (SanomaPro)

PS4: Mielen maailma 4. (SanomaPro)

PS5: Laine & Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 5. (SanomaPro)

PS6: Ahokas, Ferchen ym.: Sosiaalipsykologia. (SanomaPro)

PS 7 kurssilla jaettava materiaali

 

Ortodoksinen uskonto

UO Ortodoksinen raamattutieto (OKJ)

 

Ranska B3

RAB5: Bärlund, Jokinen ym.: Voilà 4. (Otava)

RAB6: Bärlund, Jokinen ym.: Voilà 5. (Otava)

RAB7 - 8: Bärlund, Jokinen ym.: Voilà 6 ja Abiranska. (Otava)

 

Ruotsi

Pakolliset kurssit

RUB4, RUB5 ja RUB7: Blom, Kaunisto ym.:  Galleri Grammatik. (Otava)

RUB1: Blom, Kaunisto ym.: Fokus 1. (Otava)

RUB2: Blom, Kaunisto ym.: Fokus 2. (Otava)

RUB3: Blom, Kaunisto ym.: Fokus 3. (Otava)

RUB4: Blom, Kaunisto ym.: Galleri 4. (Otava)

RUB5: Blom, Kaunisto ym.: Galleri 5. (Otava)

Syventävät ja soveltavat

RUB6: Blom, Kaunisto ym.: Galleri 6. (Otava)

RUB7: Blom, Kaunisto ym.: Galleri 7. (Otava)

RUB8: FröjdmanHelvelahti ym.: Signal. (SanomaPro)

RUB9: ei oppikirjaa

RUB10: kurssilla jaettava materiaali

RUB11: kurssilla jaettava materiaali

RUB12: kurssilla jaettava materiaali

 

Saksa A2

SAA1 - 8: HonkavaaraRaatikainen ym.: Genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. (SanomaPro)

Saksa B2

SAB1: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 1. (SanomaPro)

SAB2: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 2. (SanomaPro)

SAB3: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 3. (SanomaPro)

SAB4: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 4. (SanomaPro)

SAB5: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 5. (SanomaPro.)

SAB6: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 6. (SanomaPro)

SAB7 - 8: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 7- 8. (SanomaPro)

Saksa B3

SAB1-2: SeppänenToiviainen ym.: Super gut 1, 2. (SanomaPro)

SAB3: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 1. (SanomaPro)

SAB4: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 2. (SanomaPro)

SAB5: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 3. (SanomaPro.)

SAB6: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 4. (SanomaPro)

SAB7: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 5. (SanomaPro)

SAB8: Dahlmann, Halsti ym.: Gute Idee! 6. SanomaPro.

 

Terveystieto

Pakollinen kurssi

TE1: ReinikkalaFogelholm ym.: Terve! Kurssi 1. (SanomaPro)

Syventävät kurssit

TE2: Reinikkala, Fogelholm ym.: Terve! Kurssi 2. (SanomaPro)

TE3: Reinikkala, Fogelholm ym.: Terve! Kurssi 3.  3. tai uusin painos. (SanomaPro)

 

Uskonto

Pakolliset kurssit

UE1: Hanki, Könni ym.: Silta 1, Uskonto ja Raamattu. (SanomaPro)

UE2: Hanki, Könni ym.: Silta 2, Kristinusko historia. (SanomaPro)

UE3: Hanki, Könni ym.: Silta 3, Etiikka ja kirkon oppi. (SanomaPro)

Syventävät kurssit

UE4: Hanki, Könni ym.: Silta 4, Maailmanuskonnot. (SanomaPro)

UE5: Hanki, Könni ym.:  Silta 5, Uskonnot Suomessa. (SanomaPro)

  

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit

YH1: AunesluomaPutus-Hilasvuori ym.: Linkki 1: Lukion yhteiskuntatieto. (SanomaPro)

YH2: Aunesluoma, Putus-Hilasvuori ym.: Linkki 2: Lukion taloustieto. (SanomaPro)

Syventävät ja soveltavat kurssit

YH3: Aunesluoma, Putus-Hilasvuori ym.: Linkki 3: Lukion lakitieto. (SanomaPro)

YH4: AunesluomaMarttila ym.: Jokaisen Eurooppa. (SanomaPro)

YH7: Mikä tahansa yhteiskuntaopin kertauskirja

 

Äidinkieli

Pakolliset kurssit       

ÄI1 - ÄI6: Haapala ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava); käytössä koko lukion ajan. ISBN: 978-951-1-23436-4.

ÄI4: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 4 (Otava, ISBN 978-951-1-25333-4).

ÄI5: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 5 (Otava, ISBN 978-951-1-25372-3).

ÄI6: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 6 (Otava, ISBN 978-951-1-25708-0).

Tarkista, että tehtäväkirjat ovat vuoden 2005 OPSin mukaisia.

Syventävät ja soveltavat kurssit

ÄI7: ei tehtäväkirjaa

ÄI8: ei tehtäväkirjaa

ÄI9: ei tehtäväkirjaa

 


Netland-tuotantoa