Miten teemme sen?

Kuntastrategian vision ja päämäärien saavuttamiseksi asetetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä vuositavoitteita. Vuoden 2018 tavoitteet nousivat toukokuussa 2017 laaditun pormestariohjelman linjauksista. 

1. Uusi Tuusula on kulttuurimuutos
2. Kuntalaiset ja kuntalaisille järjestettävät palvelut ovat keskiössä

3. Muuttotappiosta vahvaan kasvuun ja vakaaseen talouteen

4. Tehokas kaavoitus ja linjakas maapolitiikka ovat kasvun perusta
5. Vireä yritystoiminta tuo työtä, hyvinvointia ja uusia asukkaita

6. Kasvatus ja koulutus on uuden kunnan keskeinen painopistealue

 

7. Kulttuuri on osa Tuusulan identiteettiä

8. Kestävä kehitys ja luonto ovat yhteisiä arvojamme
9. Kohti uutta kuntaa ja maakuntaa

Netland-tuotantoa