”Elämisen taidetta kestävästi kasvavassa Tuusulassa” – valtuusto hyväksyi uuden strategian

Tuusulan visiona on tarjota ”Elämisen taidetta kestävästi kasvavassa Tuusulassa”. Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.10.2021 vision ja kunnan muun strategiaperustan vuosille 2021–2025.

– Visio tarkoittaa meille sitä, että Tuusulassa voi rakentaa omannäköisensä elämän. Meillä on tarjota pienen kunnan turvalliset puitteet, pääsy luontoon kotiportailta, erilaisia asumisen vaihtoehtoja ja samalla lyhyt matka pääkaupungin vilinään, kertoo Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä kunnan visiosta.

– Sana ”taidetta” viittaa sekä mahdollisuuteen rakentaa itse haluamansa elämän että identiteettiimme kulttuurikuntana. Taide ei ole ainoastaan kultakauden ajan historian siipien havinaa, vaan jotakin sellaista, joka uudistuu ja elää myös tässä päivässä. Nostamme taiteen esiin myös siksi, että se on yksi niistä tekijöistä, jotka auttavat lisäämään hyvinvointia. Etenkin luonto ja kulttuuri tuovat elämään tasapainoa Tuusulassa, Ikkelä jatkaa.

Strategia asettaa kunnalle myös kolme päämäärää: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä. Tuusulassa on hyvä elää. Tuusula kehittyy kestävästi.

– Ensimmäinen päämääristä korostaa vahvasti tavoitetta olla elinvoimainen kunta – sekä veto- että pitovoimainen. Meidän on paitsi kyettävä tarjoamaan monipuolisia ja laadukkaita asumisen mahdollisuuksia, niin myös esimerkiksi yritys- ja työpaikka-alueita sekä harrastamisen ja kulttuurista nauttimisen paikkoja, pormestari sanoo.

Toinen päämäärä ”Tuusulassa on hyvä elää” korostaa laadukkaiden palveluiden ja osallisuuden merkitystä ihmisten hyvinvoinnin luomisessa. Päämäärän alla tavoitellaan myös yhä korkeammalle kuntalaisten turvallisuuden tunteessa. Tuusula uudistaa palveluverkkoaan rakentamalla uusia päiväkoteja ja kouluja, jotka tarjoavat myös kuntalaisille yhteisiä olohuoneita ja yhdessä tekemisen paikkoja. Kunnassa uskotaan siihen, että osallisuus – vaikuttaminen ja yhdessä tekeminen – voivat tuoda lisää hyvinvointia kaikille. Palveluita kehitetään kuntalaislähtöisesti.

– Kolmas päämäärä, ”Tuusula kehittyy kestävästi”, tuo esiin kunnan kestävyys- ja ilmastoteot, työn luonnon monimuotoisuuden eteen ja esimerkiksi maankäytön ja liikkumisen merkityksen ilmaston kannalta kestävässä elämässä. Myös kestävä talous sisältyy tämän päämäärän alle. On meidän yhteinen asiamme pitää huolta siitä, että myös tulevilla sukupolvilla on hyvä elää ja että taloutemme on tasapainoinen, Ikkelä jatkaa.

Strategiset keinot tehdä strategiasta totta löytyvät erityisesti digitalisaation hyödyntämisestä, vaikuttamisesta ja yhteistyöstä sekä osaamisesta ja kyvykkyyksistä. Jokaisesta strategisesta keinosta laaditaan ohjelma.

Kuntastrategia on laadittu tuusulalaisten, kunnan henkilöstön ja päätöksentekijöiden yhteistyönä. Osana strategian uudistamistyötä tuusulalaisilta on kysytty näkemyksiä strategian painopisteiden valintaan ja näkemykset on huomioitu strategiaa laadittaessa. Strategiaa teoiksi vievistä vuoden 2022 tavoitteista ja talousarviosta päätetään joulukuussa 2021.


Lisätiedot:
pormestari Kalle Ikkelä, 040 314 3001, kalle.ikkela@tuusula.fi
kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara, 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
kehittämispäällikkö Heidi Hagman, 040 314 3052, heidi.hagman@tuusula.fi


Netland-tuotantoa