Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa - kuntastrategia vuosille 2018-2021

Kuntastrategia on kunnan ja kuntalaisten yhteinen strategia

Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula, joka syntyy rohkeasti yhdessä tekemällä - Tuusulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt strategian perustan ja valtuustokauden tavoitteet vuosille 2018-2021

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi uuden startegiaperustan vuosille 2018-2021 kokouksessaan 11.12.2017 sekä valtuustokauden tavoitteet ja indikaattorit 19.3.2018. 

Kuntastrategian päämääriä ovat sujuvuus, hyvinvointi ja vireys. Tuusulassa asiat sujuvat, oli kyse sitten joukkoliikenteestä tai vaikkapa rakennusluvan saamisesta. Ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat hyvinvointia ympärilleen ottamalla vastuuta itsestään ja muista. Tuusula on myös vireä sopivan kaupunkimaisten keskustojen ja maaseudun kylien yhdistelmä, jossa riittää tekemistä ja tapahtumia. Strategian hahmottelemaa uutta Tuusulaa rakennetaan asukkaiden, yhteisöjen, luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden yhteisen tuusulalaisen toimintavan avulla, jossa korostuvat me-henki ja yhteistyö, yhteisen tarinan rakentaminen, tekemisen kulttuuri, rohkeus kokeilla ja iloitseminen onnistumisista.

Valtuustokauden tavoitteita on 32 ja ne on johdettu strategian visiosta,​ päämääristä ja yhteisestä toimintavasta. Tavoitteita laatiessa on huomioitu pormestariohjelma sekä osallistavan strategiaprosessin aikana esiin nousseita asioita.

Toteuttamalla valtuustokauden tavoitteet päästään visiossa kuvailtuun vireään, kasvavaan ja hyvinvoivaan Tuusulaan, joka houkuttelee puoleensa niin asukkaita, yrityksiä kuin matkailijoitakin.

- Tavoitteenamme on kasvaa vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä, pormestari Arto Lindberg sanoo.

- Valtuustokauden tavoitteisiimme kuuluu olla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta ja hyödyntää lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa. Sitoudumme kehittämään Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä sekä Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi, luettelee Lindberg.

Tuusulan uutta kuntastrategiaa valmisteltiin osallistavassa prosessissa kymmenissä tilaisuuksissa kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Myös strategian teoiksi vieminen tehdään vahvasti osallistaen.

- Haluamme olla edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Strategia saadaan toteutumaan siten, että yhdessä sitoudumme siihen. Kuntastrategia on kunnan ja kuntalaisten yhteinen strategia. Se vaikuttaa kaikkiin kunnan toimijoihin ja se ohjaa ja sitoo koko kuntakonsernia. Henkilöstöä ja kuntalaisia innostetaan ideoimaan ja tekemään oivalluksia,​ toimenpiteitä ja luomaan uusia toimintatapoja yhdessä. Vuonna 2018 esimiesten kehityskeskusteluissa painotetaan strategian yhteistä toimintatapaa "Me Teemme Yhdessä Uutta"”, kertoo Lindberg.

Strategiatyö on toiminut lähtölaukauksena uuden kunnan rakentamiselle. Uuden kunnan rakentaminen tulee tarkoittamaan rakennemuutosta,​ organisaation ja johtamisen kehittämistä,​ osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä,​ palvelurakenteen tarkastelua sekä uusia toimintatapoja. Strategian yksityiskohtaisempi teoiksi vieminen ja vuosiseuranta sidotaan kunnan talousarvioprosessiin.

Tutustu kuntastrategian visualisointiin

Lisätiedot:

Pormestari Arto Lindberg, 040 314 3101, arto.lindberg@tuusula.fi

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, 040 314 3052, heidi.hagman@tuusula.fi 

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Laulajaisten perhe

Sivustolla seikkailee tuusulalaisen kirjailija Seppo Mentulan luoma Laulajaisten perhe.


Netland-tuotantoa