Kalliomaan koulu

Tervetuloa Kalliomaan koulun sivuille!

Syysylukukausi 18 käynnistyy 9.8. klo 9.15. Tervetuloa!

Kalliomaan koulu on avohoidollinen sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat HYKS-lastenpsykiatrian ja HYKS-nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita. Koulussa on oppilaspaikkoja sekä pitkäaikaiseen lukukauden / -vuoden kestävään opiskeluun sekä lyhyempiä jaksoja koulunkäyntikykyä tukevaan ja arvioivaan opetukseen. Oppilaspaikat on tarkoitettu nuorille, joiden koulukäynti on omassa koulussa joko kokonaan keskeytynyt tai nuori on muuten vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle. Sairaalaopetuksen aikana oppilaat säilyvät omien koulujensa oppilaina.

Toimiva yhteistyö ja samansuuntainen työskentely hoidon kanssa ovat Kalliomaan koulun toiminnan kulmakiviä. Sairaalaopetus on kuntouttavaa opetusta. Kaikessa koulun toiminnassa tähdätään sairaalakoulujakson jälkeiseen elämään ja pyritään antamaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten.

Lukuvuonna 17-18 koulussamme opiskeli 152 oppilasta. Lisäksi 111 oppilasta (11-18 v.) oli konsultoivan tuen piirissä. 

Henkilökunta 18-19

rehtori Mika Saatsi, 040-314 4396
etunimi.sukunimi@tuusula.fi 
opehuone 040-314 4386 
fax 09- 2716 3286

NIALA-TIIMI

Lentokonekallio: NIAn lyhytaikaisten  ja NIAn päivänuorten opetus (2.krs)

erityisluokanopettaja / tiiminvetäjä Katarina Hakkarainen, 040-314 4388
erityisluokanopettaja Raili Miettinen, 040-314 4387

Halosenniemi: 11-13 -vuotiaiden opetus, tukijaksot ja pitkäaikaispaikat

erityisluokanopettaja Hanna Leino, 040-314 4403
erityisluokanopettaja Riikka Mönkkönen, 040-314 3915
koulunkäynninohjaaja Ida Schlizewski, 040-314 4404

konsultoiva erityisluokanopettaja Tiina Sund, 040-314 4397

YLÄTIIMI

konsultoiva erityisluokanopettaja  / vararehtori / tiiminvetäjä Reija Laine, 040-314 4399

Tuusulanjärvi: 7.-9. avoluokka

erityisluokanopettaja Lassi Männikkö, 040-314 4398
koulunkäynninohjaaja Pia Lahti, 040-314 4410

Rantatie: 7.-9. avoluokka

erityisluokanopettaja Taija Isokorpi, 040-314 4391
koulunkäynninohjaaja Laura Koljonen, 040-314 4400

Erkkola: 7.-9. avoluokka

vs. erityisluokanopettaja Esa Linna, 040-314 4395
koulunkäynninohjaaja Laura Pantke, 040-314 4411

ELA-opetus, tukijaksot

erityisopettaja Terhi Ahonen, 040-314 4414

Muut opettajat

atk: AP Fredriksson

ALVA-oppilashuoltotiimi

koulupsykologi Kaisa Voho, 040-314 3916
koulukuraattori Katja Kaikkonen, 040-314 3917
psykiatrinen sairaanhoitaja Iiri Metsoila, 040-314 3918

koulusihteeri Tiia Idman-Heinonen

Uusimmat tiedotteet

Avoimet ovet lv.17-18 (25.09.2017)


Netland-tuotantoa