Hyrylän yläaste

Oppilastoimintaa

Välkät

       Pingis: Käy pyytämässä välineet  välituntivalvojalta
       Bilis: Välineet saat välitunnin alussa välituntivalvojalta.
       Areena: Käy pyytämässä pallo välituntivalvojalta.
       Muuta? Kerro ideasi tukareille tai oppilaskunnan jäsenille!

OPPILASKUNTATYÖ

Kaikki Hyrylän yläasteen oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Jokaiselta luokalta valitaan luokan edustaja oppilaskunnan edustajistoon. Edustajisto valitsee keskuudestaan jäsenet oppilaskunnan hallitukseen.

Tavoitteet:

 • Oppilaiden yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden lisääminen
 • Yhdessä tekemisen ja päättämisen kulttuurin vahvistaminen.

Oppilaskuntatyö vuosittain

 • järjestää koulukuvauksen
 • järjestää välitunti-cup -ottelut sählyssä, koripallossa ja pöytätenniksessä
 • valitsee taksvärkkikohteen
 • kehittää järjestyssääntöjä sekä muita käyttäytymistä ja toimintaa jäsentäviä sääntöjä
 • on mukana itsenäisyysjuhlan järjestelyissä.

Oppilaskunta järjestää lisäksi yhdessä tukareiden kanssa kiusaamista estävää toimintaa, halipäivän ja discon.

Ohjaava opettaja Antti Korhonen

TUKARIT

Tukaritoiminnan tavoitteet:

 • Meidän koulu -hengen vahvistaminen
 • Tukioppilaiden avulla kiusaamisen ja syrjäytymisen vähentäminen
 • Ryhmähengen parantaminen luokissa.

Tapahtumat:

 • Uusien 7. luokkalaisten ryhmäytyspäivät 
 • Nöpö-disco
 • Ystävänpäivädisco
 • Joululahjakeräys yms.

Toiminnan kehittäminen: 

 • Meidän koulu -valinnaiskurssi kaikille uusille tukioppilaille
 • Tiedonkulun parantaminen tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen välillä.

Ohjaavat opettaja Matleena Hintsanen.

Miten minusta voisi tulla tukioppilas? Hakemus tukioppilaaksi

Tukioppilaat valitaan kevään aikana 7.- ja 8. -luokkalaisten keskuudesta hakemusten perusteella.
Hakijat haastatellaan ja heidän keskuudestaan valitaan 20 - 25 tukioppilasta.

Tukioppilaat ja oppilaskuntatyöstä kiinnostuneet suorittavat Meidän koulu -valinnaiskurssin, jonka jälkeen voi toimia tukarina tai oppilaskunnassa. Kurssilla opitaan vuorovaikutustaitoja, kokoustekniikkaa ja projektityöskentelyä.

NUORISOTOIMI, SEURAKUNTA

Koulu tekee runsaasti yhteistyötä kunnan nuorisotoimen sekä seurakunnan kanssa: ryhmäytyspäivät, nuorisotilavierailut, päihdetunnit, kiusaamiskyselyt, tukaritoiminta jne.

Kunnan ja seurakunnan nuorisotyöntekijöihin voi olla yhteydessä nuori itse, vanhemmat tai koulun aikuiset.

Tuusulan nuorisotilat ovat Terttu ja Kertsi!             Seurakunnalla on myös toimintaa nuorille!                    
   
Kysy lisää Heidiltä! Kysy lisää Miralta! 
timo.oinaanoja@tuusula.fi    040 314 4409 mira.ohvo@evl.fi 0400-637456

 

 

                                     


Päivitetty 9.2.2018

 


Netland-tuotantoa