Hyrylän yläaste

LUKUVUODEN 2017 -2018 TEEMAT

 

Lukuvuoden teemat

Yhteisöllisyys (Tuusulan koulujen yhteinen kehittämiskohde)
Tavoitteena on oppilaiden osallisuuden ja omasta työskentelystä vastuunottamisen lisääminen. Henkilökunta rakentaa yhteisiä toimintamalleja tiimityöskennellen.

Tasa-arvo ja hyvinvointi
Oppilaiden tasa-arvoiseen ja tasavertaiseen kohteluun etsitään uusia näkökulmia. Henkilökunnan työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomioita koulutuksellisilla ratkaisuilla. 

Koulu 60 vuotta ja Suomi 100 vuotta
Tavoitteena on liittää yhteen koulun 60-vuotisjuhla ja Suomi 100 vuotta - juhlat joulukuun alussa, jolloin vietetään juhlaviikkoa, joka on osittain yhteinen yläasteen ja lukion väelle.

Lukuvuoden teemojen mukaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet

7. luokkalaisten oppimiskokonaisuuden aiheena on Koulu 60-vuotta.

8. luokkalaisten oppimiskokonaisuus keskittyy Suomi 100 -teemaan.

9. luokkalaisten oppimiskokonaisuus on rakennettu juhlakulttuurin ympärille.

 

Päivitetty 5.9.2017

 


Netland-tuotantoa